Til hovedinnhold

Forsikringer

For medlemmer innen Fagforbundet Post og finans (tidligere Postkom) (www.fagforbundet.no)

10.11.2022 av Idar Burheim
Sist oppdatert: 18.04.2023

 

Kontingent: 1,2% 

Forsikringspakke 1:

Kr.  105,- pr mnd.

Er obligatorisk og inneholder følgende:

  • Innboforsikring
  • Grunnforsikring LIV (dødsfallforsikring, både for medlem, ektefelle/samboer/partner, samt barn under 21 år )
  • Fritidsulykkesforsikring (gjelder kun medlemmet inntil fylte 70 år)
  • Arbeidsulykkesforsikring (gjelder kun medlemmet inntil fylte 67 år)

Forsikringspakke 2 :

  • Uføredekning for medlemmet fram til fylte 60 år  - kr 449,- pr. mnd.
  • Dødsfallsdekning for medlemmet mellom 60 – 67 år - kr. 140,- pr. mnd
  • Gratis 2 første måneder etter første innmelding

Advokatforsikring:

59,- pr. mnd 
Dekker husstanden

Reiseforsikring:

  • Medlemmer inntil 67 år - kr. 96,- pr. mnd
  • Fra fylte 67 år  - kr. 118,- pr. mnd

Dekker husstanden

Medlemmene kan reservere seg fra Forsikringspakke 2 og reiseforsikring.

Advokatforsikringen er obligatorisk for alle, bortsett fra pensjonister som kan  reservere seg om de ønsker det.

Alle reservasjoner må gjøres skriftlig pr. e-post eller pr. post

Har du spørsmål?

E-post: postogfinans@fagforbundet.no

Telefon: 23 06 40 00

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?