Til hovedinnhold

Ny og gammel leder snakker om Fagforbundet Ung

To unge kvinner står ved siden av hverandre og smiler bredt til kameraet.

Påtroppende leder av Fagforbundet Ung, Jeanette Lea Romslo (t.v.), og avtroppende leder, Victoria De Oliveira. (Foto: Martine Grymyr)

Den ene går av, den andre mønstrer på. Hva har de å si om Fagforbundet Ung nå - og i framtida?

17.10.2022 av Martine Grymyr
Sist oppdatert: 18.10.2022

Den påtroppende lederen

Nestleder Jeanette Romslo ble klappet inn som ny leder av Fagforbundet Ung på landsmøtets andre dag 18. oktober.

Gratulerer! Hva tenker du om å gå fra å være nestleder til å bli leder?

Jeg er usikker på om man egentlig noen gang føler seg helt klar for noe sånt. Jeg må jo være ærlig og si at det er med litt skrekkblanda fryd jeg går inn i den nye rollen. Det er en stor tillitserklæring som jeg ikke tar lett på. Jeg skal gjøre mitt aller beste framover for Fagforbundet Ung sammen med hele det gode laget i det nye ungdomsutvalget. 

Kommer vi til å merke at Fagforbundet Ung har fått ny leder?

Det tror jeg – og ikke bare på grunn av meg. Vi har et helt nytt ungdomsutvalg som skal finne sin egen stemme, komme inn i sin rolle og finne sine egne arbeidsmetoder. Det vil naturligvis føre til endringer og nye måter å gjøre ting på. 

Hva er de viktigste sakene for deg å jobbe med de neste fire åra?

De ungdomstillitsvalgte ute i regionene og i lokalforeningene er de viktigste vi har. De må få den oppfølgingen de trenger og de verktøyene som trengs for å gjøre en så god jobb som mulig for alle de unge medlemmene våre rundt om i hele landet.

Det blir også viktig for meg at ungdomsorganiseringa blir tatt med, og at vi blir lyttet til på alle nivåer i forbundet. Der har vi allerede vunnet fram med tale- og forslagsrett i Arbeidsutvalget. Det er mange saker å kjempe for:  å gjøre hverdagen bedre for elevene, lærlingene, studentene, de unge uføre og for alle de unge yrkesaktive.

Hvilke mål har du for Fagforbundet Ung?

Fagforbundet Ung skal være en klar og tydelig stemme i samfunnsdebatten. Vi skal ta plass, både i det politiske livet, men også internt i organisasjonen vår. Vi representerer faktisk 50 000 unge medlemmer. Det må vi aldri glemme. Vi skal stå på hver eneste dag for alle medlemsgruppene våre, og vi skal kjempe for et godt og anstendig arbeidsliv, et varmt og rettferdig samfunn og for en god, grønn og trygg fremtid.

Den avtroppende lederen

Victoria De Oliveira har vært nestleder i fire år og leder det siste året.

Hvordan vil du oppsummere din tid som leder av Fagforbundet Ung?

Jeg har nok vært en tydelig leder, utålmodig etter å komme i gang og få ting gjort. 
Jeg har gitt det jeg har, for at vi skulle bygge oss opp igjen etter covid-19. Jeg er stolt over alt vi har rukket å få til, til tross for nedstengninger og mange andre krevende situasjoner. Vi har fått i gang studentprosjektet som vi allerede ser at funker, med mange nye studentmedlemmer. Min tid har vært super, sånn jeg ser det, men det er ikke bare min fortjeneste. Den tilhører også de ungdomstillitsvalgte og de som heier på oss. 

Hvilke saker har vært viktigst for deg?

Studentarbeidet har uten tvil vært en av de viktigste for meg. Men det har også vært viktig for meg å være synlige, være tilgjengelige. Vite at de unges stemme høres både innad og utad. 

Noen seire du vil trekke fram?

Ja! Oppstarten av studentprosjektet. Og ikke minst at vi sørget for en mer utjevnende godtgjøring mellom Ung og andre. Det betyr mye for de ungdomstillitsvalgte. Politisk var den største seieren å være med på å få en Arbeiderparti-ledet regjering på plass. At tannhelse kom inn i Hurdalsplattformen og at satsinga på heltid er styrket.

Arbeidet vi har fått bidra til på ungdomsgarantien er også en seier når den nå kan bli satt i livet med statsbudsjettet. Vi har også signert historisk samarbeidsavtale med AUF. Det er viktig for framtiden, men ikke minst her og nå. Vi er en del av samme tre, arbeiderbevegelsen, vi den faglige og de den politiske. Jeg er så stolt for at vi med den, forplikter oss på en tydelig måte. 

Så må jeg innom LO-kongressen, der fikk vi gjennomslag for en rettferdig og god klima- og miljøpolitikk. Den siste seieren fikk vi på landsmøtet mandag, med tiltredelse for ung til AU - det er helt fantastisk! 

Hva ser du i krystallkula for Fagforbundet Ung videre?

Jeg ser masse god jobbing for de sakene vi tror på! Jeg tror mye av den jobbinga vi har starta på skal fullføres og på en god måte. Så ser jeg at vi får mer innflytelse i forbundet, og at det følges opp! Jeg er optimistisk for Fagforbundet Ung. 

Jeg vil alltid heie på de unge i forbundet vårt. Så håper jeg de er utålmodige, men strategiske, at de lytter, men at de brøler litt også. Håper de fortsetter å utvikle seg, og at de aldri gir seg! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?