Til hovedinnhold

Fagforbundet Region Agder

Lars Berge

Lars Berge (Foto: Fredrik Olstad)

Lars Klottrup Berge, regionssekretær i Fagforbundet Agder

14.10.2022
Sist oppdatert: 08.02.2024

Hvilke forventninger har du til KL*AR ?

Jeg er veldig glad for at dette er kommet i gang. Vi har hengt langt etter når det kommer til digitale løsninger. At vi nå får et system hvor tillitsvalgte kan arkivere og behandle saker trygt er veldig bra. Det er viktig at systemet blir enkelt nok til at alle kan henge med og at det blir til hjelp i det praktiske arbeidet i klubbene. Den foreløpige versjonen tror jeg ligger på et riktig nivå.

Jeg forventer også at vi får et system som kan henge med på den teknologiske utviklinga også framover. Det er mange muligheter vi kan ta i bruk i organisasjonsarbeidet, ikke bare knyttet til saker som arkivering og medlemsregister. Dette kan forbedre måten vi jobber på og bidra til nytenkning. Mulighetene for å forenkle prosesser samtidig som man involverer flere er mange.

 

Hva tror du blir den største utfordringen at det blir tatt i bruk?

Det viktigste er at systemet blir enkelt nok, samtidig som at det har nok muligheter for de som har behov og forutsetninger for å ta det i bruk. At den informasjonen og de mulighetene man får tilgang på er de relevante for sitt verv og sitt arbeid er helt avgjørende. I dag bruker mange tillitsvalgte tid og krefter på helt unødvendige oppgaver, eller på å vente på å få tilsendt informasjon de kunne hatt tilgang til direkte. Om systemet løser denne type spørsmål vil det være til stor hjelp for mange og gjøre folk interessert i å bidra til å utvikle det videre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?