Til hovedinnhold

GOD SOMMER

Sommer

Sommer (Foto: Hentet på nett)

28.06.2022
Sist oppdatert: 28.06.2022

Sommeren 2022  

 

For mange av oss nærmere feriefritiden seg, og noen har allerede tatt ferie- alle kjenner vel på at det skal bli kjærkommet med noen late sommerdager. Vi som andre har redusert bemanning i ferieukene. Nedenfor finner dere hvem dere kan kontakte i de ulike ferieukene: 

 

Uke 26: Tove Fikset, Line R Berg Larsen 

Uke 27:Tove Fikset, Line R Berg- Larsen 

Uke 28: Tove Fikset 

Uke 29: Tove Fikset 

Uke 30: Tove Fikset, Ørjan Barstrand 

Uke 31 Tove Fikset, Ørjan Barstrand 

Uke 32 Line R Berg- Larsen, Ørjan Barstrand 

Uke 33 Line R Berg- Larsen, Ørjan Barstrand 

tove.anne.fikseth@narvik.kommune.no 

line.berg-larsen@narvik.kommune.no 

orjan.barstrand@narvik.kommune.no 

 

Leder tar ferie fra uke 29-32 

Mail vil bli besvart sporadisk i dette tidsrommet. 

avd007.leder@fagforening.fagforbundet.no 

 

HUSK går man fra student, elev til yrkesaktiv må man gi beskjed.  

Forandrer du mail adresse, telefon nr, adresse HUSK å gi beskjed. 

Går du fra arbeidsledig, afp, sykemeldt, HUSK å gi beskjed. Har du andre forandringer HUSK å gi beskjed. 

Eller du kan gå inn på: https://www.fagforbundet.no/ 

Og min side og forandre selv 😊  

 

Kontingent: 

Fagorganisering er en billig forsikring for et godt arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Månedlig kontingent 

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du. 

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og bidrag til Fagforbundets opplærings- utviklings- og omstillingsfond. Satsene for 2022 kan du finne på : 

 

https://www.fagforbundet.no/medlemsfordeler/priser/ 

 

Fagforbundet har også en stipendordning som kan være lurt og gjøre seg kjent med. Den finner du på følgende link: 

https://www.fagforbundet.no/stipend/ 

 

 

Følg oss på facebook siden vår. Masse info som legges ut. 

 

GOD SOMMER 

 

Hilsen Fagforbundet Narvik 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?