Til hovedinnhold

Fare for storstreik i kommunesektoren fra 24.mai

Fagforbundet Tromsø er kampklare til mulig streik! Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 200 av Fagforbundets medlemmer som jobber i Tromsø kommune være i streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 24. mai

18.05.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 18.05.2022

Det nærmer seg mekling i KS-oppgjøret, og frist for enighet er satt til midnatt 24.mai. Hvis partene i kommuneoppgjøret ikke lykkes, blir det streik for ansatte i Tromsø kommune fra arbeidstidens start tirsdag 24. mai. 

Fagforbundet Tromsø har i dag varslet Tromsø kommune om at over 200 medlemmer blir tatt ut i streik, dersom meklingen om lønnsoppgjøret ikke fører frem.

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget!
Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget! (Foto: Fagforbundet Tromsø)

Krever  at alle yrkesgrupper skal ha et godt lønnsoppgjør

Det norske arbeidsliv og de kommunale tjenestene er avhengig av et stort mangfold av yrker. Velferd er lagarbeid. Det er ansatte i mange yrkesgrupper som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Fagforbundet mener at hele dette laget av arbeidstakere skal ha et godt lønnsoppgjør, både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede.

- Fagforbundets hovedkrav er at hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør.  Vi krever at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes og at kjøpekraften skal økes for alle ansatte. Vi legger ramma fra frontfaget til grunn som et minimum for forhandlingene i hovedoppgjøret for kommunalsektor, sier Reinaldo Montalvao, leder for Fagforbundet Tromsø som  organisere de fleste ansatte i Tromsø Kommune.

Fagforbundet  jobber for kronetillegg fremfor prosenter

Stigende rente, høyt drivstoff, strømpris og økte priser gjør at det blir ekstra viktig at lønnsoppgjøret kommer som et generelt kronetillegg for alle. Vi vil motsette oss at noen grupper skal stikke ifra resten av laget, og vi vil motsette oss lokale forhandlinger. Vi i Fagforbundet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling og små lønnsforskjeller i Norge. Derfor krever vi at lønnsoppgjøret kommer i form av kronetillegg.

Ble hengende etter

Fagforbundet   viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 3,2 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 2,7 prosent. Denne mindre lønnsveksten ble tatt inn i årets krav. 

Medlemmer i Fagforbundet sliter med å få betalt regninger og få få en stabil økonomi med de ekstra kostnadene som rammer norsk økonomi.
Mange må droppe fritidsaktiviteter for ungene og legge om ferieplanene. Alle blir rammet av de høye prisene, men de med lavest inntekt blir rammet hardest. 
 

Vi er mange som står på for at samfunnet skal gå rundt. Hele laget må med når vi skal fordele den økonomiske lønnspotten. Samtidig skal vi sørge for å gi lønnsmessig uttelling for kompetanse som kommunene har bruk for, og det blir viktig å finne en balanse og gi alle et solid lønnsløft som de opplever som rettferdig.

Varsel om mulig plassfratredelse

Fagforbundet Tromsø har  medelt Tromsø kommune om mulig plassfratredelse fra og med 24 mai for over 200 medlemmer.

Fase 1 inneholder de som i minst mulig grad vil ramme 3.person og/eller være fare for liv og helse. Alle  medlemmene som eventuelt blit tatt ut i streik vil motta ytterligere informasjon på e-post og sms.

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget . Utgiftene øker for alle! Vi  håper på enighet i meklingen, men hvis det ikke lykkes, blir det streik, sier  Montalvao.

Fagforbundets mål er at alle yrkesgrupper skal ha ei lønn å leve av og ei arbeidstid til å leve med. Derfor skal hele laget ha et godt lønnsoppgjør i år. 

Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget.
Medlemmene i Fagforbundet Tromsø ønsker en rettferdig lønnsøkning for hele laget. (Foto: Fagforbundet Tromsø)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?