Til hovedinnhold

Hva er den viktigste saken på LO-kongressen?

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo, Ivar Romundstad, nestleder i Fagforbundet Viken og Tarjei Leistad, nestleder i Fagforbundet Trøndelag.

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo, Ivar Romundstad, nestleder i Fagforbundet Viken og Tarjei Leistad, nestleder i Fagforbundet Trøndelag. (Foto: Fagforbundet)

LO-kongressen avholdes fra mandag 30. mai til og med fredag 3. juni. Det er der LOs politikk de neste fire årene skal vedtas. De tillitsvalgte i Fagforbundet stiller godt forberedt og gleder seg.

20.04.2022
Sist oppdatert: 21.04.2022

Hva er den viktigste saken for deg på LO-kongressen?

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet

- Fagforbundet er helt avhengige av styrket tariffmakt. Da må forbundene og LO ha som mål å øke organisasjonsgraden. Vår samla styrke og innflytelse ligger i at vi er mange og har en bred organisering. Vi må ha aktive medlemmer og tillitsvalgte, og medlemskapet må oppleves relevant og innholdsrikt. Forbunda må særlig prioritere innsatsen i områder med få medlemmer. Andelen yrkesaktive med høgskole- og universitetsutdanning er  økende. Derfor må vi satse der.

Terje Strømsnes, leder av Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo

- Styrke allmenngjøring av tariffavtaler. Det offentlige må fortsette fremst i arbeidet for et seriøst arbeidsliv, arbeide for en kraftig opprustning av Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. Statlige selskaper som forvalter eierskapet til viktige naturressurser og infrastruktur må forbli 100 prosent statlig eid, og staten ta tilbake selskaper som er solgt ut.

Ivar Romundstad, nestleder i Fagforbundet Viken

- Internasjonal solidaritet, og spesielt solidaritet med Palestina, er viktig. Det har i de senere år skjedd en ytterligere forverring som gjør at okkupasjonen og undertrykkinga av palestinerne eskalerer. Det er tid for å kreve en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, på samme måte som vi krever når det gjelder andre okkupasjonsmakter. Jeg håper LO-kongressen støtter dette.

Tarjei Leistad, nestleder i Fagforbundet Trøndelag

- Jeg vil jobbe for hele stillinger, bedre bemanning og en profittfri velferd, samt et LO som slår fast at offentlige tjenester skal drives i egen regi av egne ansatte. LO skal vedta en god internasjonal uttalelse der vi fordømmer all brudd på folkeretten, og vil bruke virkemidler som boikott mot for eksempel Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza. Samtidig som vi skal ha et aktivt folk til folk samarbeid og internasjonalt faglig samarbeid.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?