Til hovedinnhold

Kvifor ikkje begynne på ein gratis videreutdanning innen helsefag høsten 2022?

MedLearn har ledige plasser, søk nå.

MedLearn har ledige plasser, søk nå. (Foto: MedLearn)

Fagforbundet Sogndal vidareformidlar med dette en gylden moglegheit til å auke e din kompetanse innan helsefag hausten 2022. Studiane er gratis for studenten, unntatt bøker. Hugs at Fagforbundet har kanskje landets beste stipendordningar slik at du får dekka mykje av utgiftene knytt til overnatting, bøker og semesteravgift.

05.04.2022 av Raymond Lind
Sist oppdatert: 05.04.2022

Fagfobundet Sogndal vidreformidler med dette tilbudet om Fagskoleutdanning høsten 2022 til kommunalt ansatte og andre som kan ha nytte av dem.

Medlearn tilbyr åtte forskjellige videreutdanninger denne høsten. Studiene er nettbaserte og lar seg fint gjennomføre mens du er i jobb. Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn, samt bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger.  

Følgende studier er tenkt som videreutdanning på deltid for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, samt andre som har nødvendig realkompetanse. Studiene er deltidsstudier over 2 år. Undervisningen er basert på nettundervisning, og er inkludert praksis periode på 10 uker. Praksisperioden gjennomføres i hovedsak på egen arbeidsplass.  

  

  • Kreftomsorg og lindrende pleie          (60 studiepoeng)    
  • Helse, aldring og aktiv omsorg           (60 studiepoeng)   
  • Demensomsorg og alderspsykiatri     (60 studiepoeng)
  • Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med utviklingshemming (Nyhet!)               (60 studiepoeng)
  • Psykisk helsearbeid                             (60 studiepoeng)  


MedLearn har følgende deltidsstudier med beregnet studietid på 1 år (Deltid). Disse studiene retter seg primært mot helsefagarbeidere. Sykepleiere, ergoterapeuter og andre i helsevesenet som har behov for videreutdanningene, kan også søke.  

 

  • ​Migrasjonshelse                         (30 studiepoeng)  
  • Velferdsteknologi                       (30 studiepoeng)
  • Demensomsorg                          (30 studiepoeng)
  • Hverdagsrehabilitering              (30 studiepoeng) 

 
Du kan lese mer om utdanningene på hjemmesiden til MedLearn og søke via denne linken: 

https://medlearn.no/finn-ditt-studium/

Helsefagskolene er gratis for studenten (unntatt bøker). 

Søknadsperiode: 1 april – 15. juni, med tilbud om studieplass 16. juni. 
Ved ledige studieplasser etter 15. juni holdes det åpent for søkere frem til 10.august. Disse plassene tilbys fortløpende 

Studiestart: 1. september 2022

Medlearn har begrenset antall studieplasser, så Fagforbudnet Sogndal anbefaler dere å sende inn søknad tidlig

Er det noen spørsmål? Ønske om mer materiell? Kontakt Trine Bjerklund Hagen på MedLearn på tlf 90841223. 

  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?