Til hovedinnhold

Innkomne forslag til årsmøtet 2022

Se innkomne forslag til Fagforbundet Lillehammers årsmøte 16.03.2022

28.02.2022
Sist oppdatert: 28.02.2022

Legges frem på årsmøtet:

Innsendt forslag fra Helge Galtrud vedtatt av styret 22.02.22:

Fagforbundet Lillehammer slutter seg til Industriaksjonens strømprisallianse om å ta tilbake politisk kontroll over strømprisene. Styret har tidligere gitt et økonomisk bidrag til Industriaksjonen med kr 2000.

 

Forslag fra foreningens styre:

Fagforbundet Lillehammer har inngått samarbeidsavtale med Rødt.

Grunnlaget for det fagpolitiske samarbeidet er de sakene som begge parter finner det formålstjenlig å samarbeide om. Avtalen legges frem i sin helhet på årsmøtet. Kan dette godkjennes av årsmøtet?

 

Lillehammer kommuneforbund har 100 års jubileum i 2023

Styret ber årsmøte om å få sette en jubileumskomite og lage et budsjett for markering av jubileet.

 

 

Styret Fagforbundet Lillehammer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?