Til hovedinnhold

Årsmøte i avd. 743 ble avholdt 23. feb. 2022

Det var 22 deltakere til stede på årsmøtet, blant dem to 40-årsjubilanter og to 25-årsjubilanter.

26.02.2022 av Vigdis Btraun
Sist oppdatert: 02.03.2022

Årsmøtet var opprinnelig planlagt avholdt 20. januar, men covid-restriksjoner forhindret dette, så det ble utsatt til 23. februar.

Det var 22 deltakere til stede på årsmøtet, blant dem to 40-årsjubilanter og to 25-årsjubilanter. Før det formelle var det tid til en prat og et deilig måltid med gryterett, brød og frisk salat. Kaker og kaffe og brus fulgte med, så alle ble sørget godt for.

Leder Torill Skaiaa Førsund ønsket de frammøte velkommen. En spesiell velkomst til jubilantene og til Jon Espen Syversen, som også deltok i egenskap av representant for forbundsregion Agder. Møtet ble innledet med ett minutts stillhet for de medlemmer som var gått bort i løpet av 2021.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og Christin Ø. Haslestad ble valgt til å lede årsmøtet gjennom sakslisten med bl.a. årsberetninger fra yrkesseksjonene, handlingsplan for 2022, regnskap, budsjett og valg.

Nestleder Jon Espen Syversen tok på seg forbundsregion Agders hatt og hilste årsmøtet med gode ord om godt arbeid i året som gikk, selv om covid-situasjonen har gjort det vanskeligere.

Til slutt fikk de frammøtte jubilantene utdelt hedersmerker, diplom og blomster:
Torbjørn Holt og Wenche Kristoffersen: 40 års aktivt medlemskap.
Evelyn Halvorsen og Torill Skaiaa Førsund: 25 års aktivt medlemskap.
Jubilanter som ikke var til stede vil få tilsendt hedersmerker i posten.

Det vanket blomster og godord til flere som en ønsket å takke for innsatsen i året som gikk. Torill takket for godt samarbeid og vervearbeid, med ønske om god fortsettelse i året som vi er inne i. Hun takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem.

Jon Espen Syversen hilste årsmøtet fra forbundsregion Agder.

Jubilanter, fra venstre: Evelyn Halvorsen (25 år), Wenche Kristoffersen (40 år), Torill Skaiaa Førsund (25 år), Torbjørn Holt (40 år).

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?