Til hovedinnhold

Årsmøte 2022

Fagforbundet Harstad avholdt sitt årsmøte 10. februar 2022 ved Scandic Hotel i Harstad. Av et totalt medlemstall på ca 1600 medlemmer møtte 18, inkludert styrets medlemmer.

11.02.2022 av May-Unni Ertsås Olsen
Sist oppdatert: 11.02.2022

Saker som ble behandlet:
Årsrapport 2021
Årsregnskap 2021
Innkomne forslag
Budsjett
Valg

 

Årsregnskapet ble godkjent med et overskudd på kr 11,32.

Fagforbundet Harstad har en egenkapital pr. 01.01.2022 på kr 955.627,11.

Budsjettet for 2022 ble godkjent med et underskudd i driften på kr 403.900,-.

 

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Her ser du hvem som sitter i fagforeningsstyret i Harstad fra og med i 10. februar 2022:

Leder Wårinn Solhaug
Nestleder Frank Eilertsen
Kasserer Rolv Helge Sareussen
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Heidi Annie Nilsen
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Nils Olav Malmo
Leder yrkesseksjon helse og sosial Torill Pettersen
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon May-Unni Ertsås Olsen
Leder pensjonistutvalget Øistein Jacobsen
Leder ungdomsutvalget Stein-Magne Eliseussen (til 1. oktober 2022)
HTV-representant Eva Granås

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?