Til hovedinnhold

Felles valgkampanje om tannhelse

TANNHELSEMØTE: Fra venstre: Leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken, leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

TANNHELSEMØTE: Fra venstre: Leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen, leder av Fagforbundets pensjonistutvalg, Bjørg Hageløkken, leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. (Foto: Fagforbundet)

De er kampklare, både ungdom og pensjonister. I Fagforbundet utgjør de ca 170 000 av medlemmene. I valgkampen skal de sammen løfte kravet om at tannhelseutgifter må bli en del av egenandelsordningen.

10.05.2021 av Tone Zander
Sist oppdatert: 26.10.2021

Fagforbundet Ung, sentralt utvalg for pensjonister og uføre i Fagforbundet og Pensjonistforbundets langvarige arbeid for at vi alle skal få dekket tannhelseutgifter, gires ytterligere noen hakk opp med en felles valgkampanje om kravet.

Tannhelse inn i regjeringsplattformen

– Målet vårt er å få inn en formulering om tannhelse i plattformen til en ny regjering etter valget i høst. Ulikhetene i det norske samfunnet har både vokst og blitt enda tydeligere under pandemien, så tida for å gjøre noe på de områdene hvor forskjellene kan minskes, er inne, mener leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet, Bjørg Hageløkken, Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, og Mats Monsen, som er leder av Fagforbundet Ung.

De sitter alle tre i en styringsgruppe for kampanjen og med seg har de en prosjektgruppe med medarbeidere fra Fagforbundet, Pensjonistforbundet og pensjonert tannlege Terje Mikkelsen, som driver Facebook-gruppa Tannbehandling/Økonomi.

Les også: Tannhelse er det siste hullet i velferdsstaten

Utålmodigheten blant de som har jobbet med gratis tannhelse i mange år er stor, og nå mener de at tida er moden for å løfte temaet høyt opp på den partipolitiske agendaen og i valgkampen.

Viktig likestillingssak

Det er særlig personer med lav inntekt som har de største utfordringen med at tannhelseutgiftene ikke er omfattet av trygderefusjon. Blant lavlønnsgruppene finner vi kvinner, ungdom og pensjonister. Derfor er dette en viktig likestillingssak – i tillegg til den sosioøkonomiske utfordringen.

– De aller fleste partiene på Stortinget har krav om bedre refusjonsordninger for tannhelseutgifter, men mange av formuleringene synes vi er er for vage. Det snakkes om refusjoner for bestemte grupper og for en gradvis opptrapping av den offentlige tannhelsetjenesten. Vi er klar over at utgiftene kan virke som en sperre for mange politikere, men her handler det om å se ting i sammenheng.

– Kampanjens og vårt mål er enkelt og greit å kreve at politikerne legger til rette for at tannhelse blir en del av folketrygda og likestilles med andre helseutgifter, sier Mats Monsen, Jan Davidsen og Bjørg Hageløkken.

LO-medlemmer mener gratis tannhelse er viktig for å redusere forskjeller

Siden 2005 har LO kjørt medlemsdebatt i forkant av Stortingsvalg. Aldri har så mange deltatt som i år, og hele 150 000 har svart på hvilke saker de mener er viktig for å redusere forskjellene. Gratis tannhelse kom på en god tredjeplass.

Utgangspunktet for medlemsdebatten er å la alle LO-medlemmer få si sin mening om hvilke saker som er viktige for dem i valgkampen. I år ble de spurt om hva skaper økonomisk ulikhet og hva kan gjøres for å redusere forskjellene. Spørsmåla er ikke tatt ut av lufta, for politikken Høyre-regjeringa har ført i snart åtte år har skapt større forskjeller. Regjeringa har kutta i velferdsordningene for de aller svakeste blant oss og samtidig redusert skattene for de rikeste.

For å bekjempe den økende ulikheten mener LO-medlemmene at det aller viktigste er at folk har hele og faste jobber. På andreplass kommer kravet om økt skatt for de som har mest fra før, og det tredje viktigste tiltaket for å bekjempe fattigdom er gratis tannhelse. Hele 42 799 prioriterte dette som den aller viktigste saken.

Det er godt å ha LO-medlemmenes støtte i ryggen når Fagforbundets og Pensjonistforbundets valgkampanje om tannhelse inn i egenandelsordningen for alle, rulles ut.

Mange er enige med oss i at det er tennas tur nå.

Les mer om LOs medlemsdebatt her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?