Til hovedinnhold

Fagforbundet Ung talte for AP’s tannhelseforslag

PÅ PLASS PÅ STORTINGET: Fagforbundet på plass foran Stortinget for å gi sin støtte til Arbeiderpartiets representantforslag om å styrke norsk tannhelse. Fra venstre: Gerd Eva Volden, 1. vara i Fagforbundets pensjonistuvalg, Kurt Rønning, nestleder av Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial, og Victoria De Oliveira, nestleder av Fagforbundet Ung.

PÅ PLASS PÅ STORTINGET: Fagforbundet på plass foran Stortinget for å gi sin støtte til Arbeiderpartiets representantforslag om å styrke norsk tannhelse. Fra venstre: Gerd Eva Volden, 1. vara i Fagforbundets pensjonistuvalg, Kurt Rønning, nestleder av Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial, og Victoria De Oliveira, nestleder av Fagforbundet Ung. (Foto: Linn Schive)

Nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, inntok i dag Stortinget for å gi sin støtte til Arbeiderpartiets forslag om å styrke norsk tannhelse.

09.10.2018 av Martine Grymyr
Sist oppdatert: 26.10.2021

Fagforbundet Ung var i dag på plass på Stortinget, da representanter fra Arbeiderpartiet la fram sitt forslag om å styrke norsk tannhelse. I forslaget skriver stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen blant annet dette:

«For at alle skal få reell tilgang til nødvendig tannhelsebehandling, er det derfor en forutsetning at det offentlige tar et større ansvar for tannhelsen. Det er i dag ulikhet i bruken av tannhelsetjenestene, og personlig økonomi er en hovedårsak til dette. En økt satsing på tannhelse, og en dreining av de offentlige støtteordningene mot dem med dårlig økonomi, vil derfor også være et godt bidrag til å utjevne sosiale forskjeller.»

Representantene argumenterer også med at vi innenfor tannhelse ser et tydelig klasseskille. Tall fra SSB viser nemlig at for dem med en inntekt under 200 000 og en alder over 45 år oppgir nærmere 20 prosent at de har en dårlig tannhelse.

Blant dem som er arbeidsledige, oppgir én av fire at de har et udekket behov for tannlegebehandling. Også uføre og studenter ligger over landssnittet, og svært mange av disse oppgir dårlig råd som årsak til at de ikke har oppsøkt tannhelsebehandling.

Les også: Les hele representantforslaget og se video fra høringen

Tannhelse er en belastende utgift for mange

Etter at forslaget var lagt fram, var nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, blant dem som tok til orde for å gi sin støtte.

– Vi vet at jevnlig oppfølging av tannhelse kan være en belastende utgift for mange. Særlig studenter, unge i etableringsfasen, ansatte i deltidsstilling med lave lønninger og minstepensjonister opplever at de ikke har muligheten til å prioritere tannlegebesøk, sa Oliveira, og fortsatte:

– Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi mange medlemmer som jobber i yrker der de ser særlig store utslag av at tannhelse i dag er et privat og ikke et offentlig anliggende. Og det er de med minst å rutte med, som også her blir skadelidende.

FAGFORBUNDET TALTE FOR FORSLAGET: Fra venstre: Gerd Eva Volden, 1. vara i Fagforbundets pensjonistuvalg, Victoria De Oliveira, nestleder av Fagforbundet Ung, og Kurt Rønning, nestleder av Fagforbundets yrkesseksjon helse og sosial. (Foto: Linn Schive)

8 av 10 vil betale mer skatt for rimeligere tannhelse

Fagforbundet Ung har siden 2014 jobbet aktivt med sin tannhelsekampanje, for å gjøre tannhelse til en del av egenandelsordningen. Blant annet har vi holdt markeringer foran Stortinget, hatt møter med politikerne, og gjennomført flere undersøkelser ved hjelp av Sentio.

Les også: 8 av 10 vil betale mer skatt for billigere tannhelse

– I en undersøkelse fra november 2017 ser man at 26 prosent av ungdom mellom 18 og 25 år ikke går til tannlege ved behov, og 65 prosent oppgir pris som hovedårsak. I en annen undersøkelse, fra 2016, sier 86 prosent av de spurte at de ønsker at tannhelse blir en del av egenandelsordningen og 78 prosent svarer at de er villige til å betale mer skatt for at tannhelse skal dekkes av egenandelsordningen, forklarte Oliveira.

Foreslår gradvis innføring

Tall fra Finansdepartementet i 2015 viste at det ville koste drøyt 11 milliarder kroner å dekke alle kostnader til tannhelse ut over en egenandel på 1 000 kroner, mens det ville koste nærmere 6 milliarder kroner å dekke alle kostnader over 10 000 kroner. Det er ingen ubetydelig utgift.

Les også: 4 av 10 unge har ikke råd til tannlege

– Som et skritt på veien kan det være nødvendig å se på muligheten til å utvide trygdesystemet for ungdom, slik man allerede har gjort for eldre. Det er derfor nødvendig å utvide dekning av utgifter ved tannbehandling fra 20 år til 26 år, sa Oliveira, og fortsatte:

– Det er også nødvendig å se på hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for samfunnet om tannhelse likestilles med øvrige helsetjenester, og hvordan dette vil virke positivt på andre budsjettposter, som for eksempel sykefravær og jobbdeltagelse.

Bra for samfunnet i sin helhet

Oliveira argumenterte om at man ved å få flere til å gå til jevnlig tannhelsekontroll vil avdekke og forebygge skader. Spesielt i munnhulen, men også symptomer på annen sykdom i andre deler av kroppen. Det vil være bra for både den enkelte og for samfunnet i sin helhet.

– Jeg og vi i Fagforbundet håper derfor at stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak til stortinget slik forslagsstillerne ønsker, og at man der ser på flere ulike modeller for å sikre at tannhelse ikke forblir blir et sosial skille, oppfordret Oliveira til slutt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?