Til hovedinnhold

Fem gode grunner til å ikke kutte i sykelønna

Sykepleier (illustrasjonsfoto)

Sykepleier (illustrasjonsfoto) (Foto: Jan Lillehamre)

Flere borgerlige partier åpner for endringer i sykelønnsordningen etter valget. Her er fem gode grunner til å si nei til kutt i sykelønnsordningen.

25.08.2017 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 26.10.2021

Dagens sykelønnsordning fikk vi i 1978, med like rettigheter for arbeidere og funksjonærer. Når de borgerlige partiene ønsker å rokke ved den, slår en samlet fagbevegelse alarm. Her er fem gode grunner til det:

  • Sykelønnsordningen gir trygghet for inntekt selv om man blir syk. 
    Man betaler skatt når man jobber, til gjengjeld får man blant annet sykelønn.
  • Kutt i sykelønna er urettferdig og slår ut veldig forskjellig etter hvilket yrke man har. Mange har stor fleksibilitet, kan "jobbe hjemme" eller avspasere om de er syke en dag. Andre må melde seg syke. Det er urettferdig.
  • Kutt i sykelønna rammer kvinner og lavtlønte. En reduksjon i folketrygdens nivå vil innebære en omfordeling med klar tendens fra lavere lønte til høyere lønte og fra kvinner til menn.
  • Bra at folk er hjemme når man er syk! Å holde seg hjemme et par dager ved smittsom sykdom er smart av mange grunner. Man unngår å smitte kolleger, pasienter eller kunder. Mange syke på jobb kan gjøre at det totale sykefraværet dermed stiger. Forskning på svenske data tyder på at denne ordningen alt i alt fører til høyere sykefravær.
  • Liten effekt på sykefraværet.  Det er tvilsomt om karensdager vil få ned sykefraværet i de hele tatt. Korte sykefravær bare utgjør en prosent av sykefraværet. Det har ikke vært økning i Norge siden 80-tallet når man kontrollerer for konjunkturer og yrkesdeltakelse.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?