Til hovedinnhold

Har du innspel til Tariffkonferansen ?

Tariffkonferansen 2021 nærma seg med stormskritt og Fagforbundet Sogndal ynskjer innspel frå medlemmane sine. Dersom du ikkje har sendt inn ditt innspel til Fagforbundet Sogndal, så oppfordrast du til å gjere det no!

03.10.2021 av Raymond Lind
Sist oppdatert: 04.10.2021

I forbindelse med dei lokale lønnsforhandlingane fekk alle yrkesaktive medlemmar i kommunen tilsendt eit kravskjema og ei rekke andre informasjonsskriv, der vi mellom anna bad om innspel til tariffkonferansen 2021. Tariffoppgjera er blant dei viktigaste verkemidlane i kampen mot auka ulikheit, for å sikre at folk får ei anstendig løn å leve av, og ta del i den verdiskapinga både offentleg og privat sektor bidreg til.

Lengre ned i artikkelen kan du lese og laste ned Debatthefte Hovudoppgjeret 2022 som legg grunnlaget for diskusjonen. Debattheftet fokusera på 5 tema som er gjengitt nedafor. Til kvart av tema er det tilhøyrande spørsmål som kan hjelpe til med å komme i gang med gode refleksjonar og innspel.  

Fagforbundet Sogndal håpar at du som medlem nytta deg av moglegheita til å komma med innspel som dannar grunnlag for debatt og endringar på Tariffkonferansen 2022. Innspela kan sendes per e-post til fagforbundet Sogndal, ein kan kontakta leiar direkte eller ta kontakt med den tillitsvalte/HTV på din arbeidsplass. Innspela blir behandla av lokal fagforening før dei blir formidla til tariffkonferansen 21. oktober.

 

image6ip8.png

 

Dei 5 hovedtemaene frå debattheftet 2022 (returner gjerne svara på spørsmåla til oss om du ikkje har eigne innspel):

Pensjon:

 • Hva mener dere et det viktigste pensjonsspørsmålet som Fagforbundet må arbeide med fram mot tariffoppgjøret 2022?
 • Hvilke tariffavtaler bør prioriteres for å tariffeste pensjonsordninga?

 

HELTID, HELGEARBEID OG ARBEIDSTID:

 • Har dere forslag til konkrete bestemmelser til tariffavtalene som ville vært nyttige?
 • Finnes det konkrete bestemmelser i noen tariffavtaler som hadde vært nyttig å få inn i flere tariffavtaler?
 • Ser dere forskjell på muligheten for økt heltid mellom offentlige og private virksomheter?

 

KOMPETANSE OG OPPGAVEGLIDNING:

 • Oppleves det at arbeidsgiverne har gode og målrettede kompetanseplaner, som ivaretar tjenestens kompetansebehov på sikt?
 • Er det lagt til rette for formell kompetanseøkning i form av utdanning, videreutdanning og kurs?
 • Kan endringer i tariffavtalen være med på løse noen av disse utfordringene – i så fall hvilke?

 

GRØNNE TARIFFAVTALER

 • Har dere diskutert eller hatt som krav endringer som vil føre til reduserte klimagassutslipp? I så fall, hvilke?

 

REDUSERT ARBEIDSTID

 • Bør Fagforbundet prioritere arbeidet med redusert arbeidstid i tida etter LO-kongressen 2022? Hvis så-
 • Hvordan vurderer dere kostnaden ved innføring av redusert arbeidstid opp mot å sikre medlemmer lønnsvekst? Bør særskilte tariffavtaler prioriteres.
 • Bør særskilte grupper innenfor hvert tariffområde prioriteres eller bør det gjelde alle omfattet av den tariffavtalen?
 • Hvordan bør redusert arbeidstid innføres (eksempelvis med 15 minutter hvert/annethvert oppgjør)?

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?