Til hovedinnhold

Gladmelding til medlemmer i Sogn brann og redning, avd 547

Styret i Fagforbundet Sogndal har vedtatt å dekke innmeldingen til yrkesskadefondet til alle sine medlemmer i avd. 547 som jobber i Sogn brann og redning.

22.09.2021 av Raymond Lind
Sist oppdatert: 22.09.2021

Ansatte i brann- og feiervesen har et arbeidsmiljø som kan utgjøre en risiko for liv og helse, og gjennom sin yrkesutførelse risikerer de å bli påført yrkesskade og å utvikle yrkesrelatert sykdom.

Yrkesskade og yrkessykdom kan bety sykdomsperioder som strekker seg utover
vanlig sykefravær, og dette kan medføre redusert inntekt. Yrkesskade gir rett til
erstatning fra forsikringsselskaper og NAV, men dessverre har mange opplevd at ventetiden blir lang før erstatningsutbetalingen kommer.


Fagforbundet har derfor opprettet et fond for ansatte i brann- og feiervesen organisert i Fagforbundet som har havnet i en vanskelig situasjon som en følge av å ha bli påført yrkesskade eller har utviklet yrkessykdom. Fondet kan bidra med både direkte støtte og rentefrie lån til medlemmer av fondet som venter på
erstatning for yrkesskade.


Yrkesskadefondet for viser hvordan Fagforbundets medlemmer omsetter
slagordet «omtanke, solidaritet og samhold» til handling.

Alle ansatte i brann- og feiervesen organisert Fagforbundet kan bli medlem i
fondet og fagforbudsstyret i Sogndal benytter anledningen til å melde sine medlemmer inn i fondet og vi dekker selvsagt kostnaden. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?