Til hovedinnhold

Lokale forhandlinger

Det blir lokale forhandlinger i 2021 - frist for å sende til Fagforbundet Rauma 22.08.2021

27.07.2021 av For styret Marit Thorstensen
Sist oppdatert: 27.07.2021

LOKALE FORHANDLINGER 22021 HTA kapitel 4, 3.4 og 5

Resultat av sentrale oppgjør gir følgende minstelønnssatser for arbeidstakere plassert i HTA kap. 4 ble tillegg mellom 10.000 og 22.000 pr. år gruppe 1 og 2.  Se vedlegg.                                                  

Ledere, fagledere og arbeidsledere (ansatte i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459 og 7954) får et tillegg på 2,9 % som gis med virkning fra 1.5.2021. Det er også satt av

1 % av potten til lokale forhandlinger.

For ledere i kap.3.4 og høyskolegrupper i kap. 5 skjer lønnsfastsettelsen i hver enkelt kommune. Det vil si at for disse gruppene på det forhandles lokalt hvert år for at de også skal ha en lønnsutvikling.

Fagforbundets prioriteringer ved lokale forhandlinger vil også være å følge føringene som framkommer av Riksmeklers møtebok, herunder likelønn og håndtering av utilsikta skjevheter, samt de føringene som ligger i HTA kap. 3.2 Lokal lønnspolitikk og kap. 3.3 Kompetanse- utvikling og læring. Videre skal man ta utgangspunkt i forbundets vedtatte tariffpolitikk. Følgende områder ble vedtatt prioritert for tariffperioden 2020-2022:

  • Sikre medlemmenes kjøpekraft
  • Sikre medlemmenes lønnsutvikling gjennom generelle tillegg, heving av minstelønnssatser og garantilønnssatser
  • Prioritere lønnsutvikling for fagarbeidere
  • Sikre at mindrelønnsutvikling for grupper/avtaleområder kompenseres
  • Sikre uttelling for kompetanse
  • Heve tilleggene for ubekvem arbeidstid
  • Sikre likelønnsutviklingen
  • Fortsette arbeidet med å utvikle de kollektive tjenestepensjonsordningene
  • Fortsette arbeidet med heltidskultur, rett til hele stillinger og fast ansettelse

Prioriteringene bør gjenspeile den respektive kommunens/fylkeskommunens/kommunale foretaks utfordringer hva gjelder lønnsfastsettelse, i tråd med forbundets tariffpolitikk.

Fagforeningene bør ha oversikt over antall årsverk blant forbundets medlemmer. Det er viktig at resultatet gjenspeiler forbundets medlemsantall.

Fristen for å sende inn krav til oss er SENEST 22.08.2021

Kravet må være godt begrunnet og vedlagt nødvendig dokumentasjon

(Jf kravskjemaet).  Husk det er disse opplysningene vi benytter når vi skal argumentere for kravet.

Kravskjemaet sendes; marit.thorstensen@rauma.kommune.no

Evt. Sendes/leveres til Fagforbundet i Rauma avd 272, Rådhuset, Vollan 8 a), 6300 Åndalsnes.

                                                                                                                                                            

Lønnsutvalget i fagforbundet i Rauma består av:

Hovedtillitsvalgt Marit Cathrin Thorstensen

Styreleder Kari Randi Hoem

Seksjonsleder Helse og Sosial Jeanette Wiik

Seksjonsleder Samferdsel og Teknisk Edvard Lindvik

Seksjonsleder Kirke, Kultur og Oppvekst Sølvi Westrum Grøvdal

Seksjonsleder Kontor og Administrasjon Linn Kaspersen

Tre av disse utgjør forhandlingsutvalget som vil møte i forhandlingene med arbeidsgiver.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?