Til hovedinnhold

Yrkesprofilen - Postansatt

Fagforbundet har vært i samtale med våre medlemmer, fagforeningsleder og nestleder i Fagforbundet Post Østlandet Ann Elisabeth Wirgeness og Inge Eikeland.

25.06.2021 av Carol N. Rasmussen
Sist oppdatert: 05.05.2022

Hva er postansattes jobb, funksjon og oppgaver? 

Ja hva er en postansatt? De fleste av oss tenker nok en postansatt er postbud. Men i konsernet Posten finner vi mange ulike stillingstyper. Som eksempel kan vi nevne en rekke stillinger innen IT, økonomi og ledelse. Det er ulike stabsfunksjoner og vi finner selgere og kundesenter. 

I vår fagforening som er Post Østlandet, finner vi primært ledelse og stab, postbud, ulike sjåførstillinger som også inkluderer yrkessjåfører, samt terminalansatte. Postbud og Bedriftspakkesjåfører har mye kundekontakt ved utlevering av brev og pakker, og på terminalene våre sorteres pakker og gods ut til lokale enheter og kunder. Vi har ledere på ulike nivåer som vi også har som medlemmer.

Vår fagforening dekker et stort geografisk område som består av Innlandet, deler av Viken (Buskerud), Vestfold og Telemark og Agder. Vi har 4 store terminaler (Hamar, Drammen, Stokke og Kristiansand) hvor vi finner transportenheter, kjørekontor og terminaldrift. På kjørekontorene finner vi våre befraktere.

Videre har vi en rekke distribusjonsenheter, kundesenter, salg, stab og ledelse.

Ann-Elisabeth Wirgenes
Ann-Elisabeth Wirgenes

Hvilke utfordringer møter du som postansatt på jobb?

Det er stadig omstillinger og dessverre også nedbemanninger. Det viser seg i ettertid at det stort sett har vært nødvendige omstillinger for å tilpasse drift med etterspørsel. På grunn av digitale løsninger har brevvolumet blitt betraktelig mindre siden 2000-tallet, og det fortsetter å falle. Postkontorene er det heller ikke mange igjen av. Posten må være konkurransedyktig, det er fri konkurranse på alt vi jobber med.

Hvorfor valgte dere å jobbe i posten?

De fleste valgte Posten for det var en sikker jobb, med lønn under utdanning. Noen skulle bare jobbe en kort periode, for siden å studere. Mange trivdes så godt at de ble værende. Jobben i Posten er ikke så sikker lengre, men det er ordna forhold og de ansatte trives, noe også spørreundersøkelser viser.

Hva skal til for å få jobb i posten?

For å få jobb i Posten må man følge med på lokale utlysninger eller på Posten.no. Mange har nok startet som vikarer og blitt rekruttert til faste og fulle stillinger den veien. At foreldre, familie eller kjente jobber/jobbet der påvirker også valget. Det blir ikke stilt krav til spesiell utdanning for driftsstillingene, opplæring og eventuelle kurs blir gitt underveis, men de riktige sertifikatene kreves i utgangspunktet på forhånd. For øvrige stillinger kreves det rett kompetanse. I tillegg må man ha en plettfri vandelsattest.

Inge Eikeland
Inge Eikeland

Hvordan har hverdagen deres vært nå under denne Covid 19 pandemien?

Det har vært mye hjemmekontor for oss tillitsvalgte, og vi savner og treffes fysisk. Det blir mye Teams-møter og det fungerer bra, men kan aldri erstatte fysiske møter fullt og helt. Vi følger de retningslinjene som Regjering, Posten og Fagforbundet gir/anbefaler. 

For Posten som bedrift har volumene økt kraftig under pandemien. Folk bestiller på nett som aldri før. Mange sitter hjemme og bestiller og slipper å bli utsatt for smitte ved å gå i butikker. Da leverer Posten varene hjem eller til nærmeste utleveringspunkt. 

Hvorfor ble du medlem i Fagforbundet, og hvor lenge har du vært medlem?

Vi ble medlemmer i Fagforbundet ved sammenslåingen 01.01.2020. Da valgte vårt gamle fagforbund Postkom å gå inn i Fagforbundet. Men i Postkom har Ann Elisabeth vært medlem siden 1985 og Inge siden 1982. Det var en selvfølge å melde seg inn, «alle» gjorde det.

Har du et godt tips for hvorfor andre bør være organisert? 

Ved å være organisert tar Fagforeningen kampen for deg om du ikke skulle få de rettighetene du har krav på i arbeidslivet. Ved å være flere står man sterkere og man får også andre fordeler som gode forsikringsordninger, tilbud om hytteleie mm.

Faktaopplysninger:
Posten og Bring er Postens to merkevarer. Posten retter seg mot privatmarkedet i Norge, og Bring retter seg mot bedriftsmarkedet i Norden.
Post Nord derimot er eid av Svenske og Danske Posten.

Takk for at dere har tatt dere tid til å gi oss et bilde av deres arbeidshverdag.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?