Til hovedinnhold

Varsler streik for over 4700 kommuneansatte

Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai. Streikeuttaket vil ta tydelige koronahensyn.

25.05.2021 av Geirmund Jor, Sist oppdatert: 22.05.2021
Sist oppdatert: 25.05.2021

LO Kommune krever at kjøpekraften opprettholdes for medlemmene og at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes.

LO Kommunes leder, Mette Nord, forteller at streikeuttaket er tydelig preget av koronapandemien.

Vil skjerme helse og oppvekst, samt vaksinasjonsprogrammet

– Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider, at det vil være galt å ramme dem ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet som er så utrolig viktig for så utrolig mange.

Om oppgjøret:

  • Lønnsoppgjøret 2021 er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønnstillegg. Noe av grunnen til at vi er en spesiell situasjon er fjorårets oppgjør.
  • Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap og det som ble avtalt i fjorårets kommuneoppgjør, nemlig en klausul om lønnsregulering for andre avtaleår. KS har heller ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn i tilstrekkelig grad.
  • LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.
  • Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?