Vervesuksess i private barnehager

Nye tariffavtaler: Vervinga har gitt gode resultater. - Flere barnehager har fått tariffavtaler og vi har fått 40 nye kontaktpersoner i barnehager hvor vi ikke har tillitsvalgte, forteller Tove Dahlén.

Nye tariffavtaler: Vervinga har gitt gode resultater. - Flere barnehager har fått tariffavtaler og vi har fått 40 nye kontaktpersoner i barnehager hvor vi ikke har tillitsvalgte, forteller Tove Dahlén. (Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet)

Fagforbundet Asker har frikjøpt Tove Carin Dahlén hundre prosent for å jobbe med verving i private barnehager. Det har lønt seg. Nå har fagforeningen 183 medlemmer i kommunens 66 private barnehager og 162 i de 36 kommunal

22.04.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 15.04.2021

Fagforbundet Asker hadde allerede penger på bok da foreninga slo seg sammen med Røyken og Hurum i 2019 i forkant av kommunesammenslåinga. Etter sammenslåinga fikk de enda større økonomiske muskler. Dermed fikk de ja fra årsmøtet til å bruke av egenkapitalen til å frikjøpe Dahlén.

– Vi frikjøpte Tove for kun å jobbe inn mot private barnehager. Vi ønsket å styrke organisasjonsgraden. Det har vært en kjempesuksess. Det er så moro at vi antakelig kommer til å forsette på tredje året, forteller leder i Fagforbundet Asker, Anders Fosen.

Dahlén, som er leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og kommer fra en PBL-barnehage, har gått systematisk til verks.

Kartlegger og systematiserer

– Tidligere var jeg frikjøpt en time nå og da. Nå er jeg på farta hele tida. Jeg begynte med å kartlegge hvor mange barnehager vi har, hvor de ligger, hvor mange som er private og kommunale og antall medlemmer, forklarer Dahlén.

Alle opplysningene blir lagt inn i et excel-ark. Hun bruker nettsky-tjenesten Dropbox til å lage egne mapper for barnehager, skoler, kirker, biblioteker og kultur. Og hun bruker kommunens nettsider til å finne navnet på styrer i barnehagene.

– Jeg ringer dem og spør hvordan de har det, hvordan arbeidsmiljøet er og om jeg kan få komme på besøk. Og hvis jeg får masse spørsmål tar jeg det med til hovedtillitsvalgten i Asker kommune. I koronaperioden har jeg skaffet 40 nye kontaktpersoner der det ikke er tillitsvalgte, forteller Dahlén.

Hun passer også på å føre logg og notere hva de har snakket om. Det gjør det lettere å følge opp siden.

– Det er veldig fint hvis det for eksempel blir en konflikt eller det er saker vi må ta tak i, sier Dahlén.

Godt mottatt

Det at hun selv kommer fra en privat barnehage gjør det kanskje lettere å få innpass.

– Det er helt utrolig hvor godt jeg har blitt møtt. Jeg får være med på personalmøter og møter med pedagogiske ledere. Og hvis det er prosesser med nedbemanning tar styrere kontakt. Jeg sender også jevnlig ut brev og svarer alltid på telefon, sier Dahlén.

Prosjektet koster rundt 700 000 kroner i året. Det er aktuelt å videreføre det fram til 2023 hvis alt går etter planen rent økonomisk. Målet er at det skal være selvfinansiert innen fireårsperioden.

– Dette prosjektet er vi veldig stolte av. Og nå blir Tove invitert både hit og dit for å dele sine erfaringer. Blant annet var hun med på Teams-samlingen for ledere i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Trøndelag og fortalte om prosjektet, sier Fosen.

Han anbefaler fagforeninger å se på dette på regionsnivå slik at de kan dele på regninga.