ITUC fordømmer utnyttelse av palestinske arbeidere

International Trade Union Confederation (ITUC), som representerer 200 millioner fagorganiserte i 163 land, lanserte i april rapporten Workers’ rights in Crisis som avdekker systematisk utnyttelse av palestinske arbeidere i Israel og de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden. ITUC kaller arbeidsforholdene for dehumaniserende og skandaløse.

20.04.2021 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 21.04.2021

Okkupasjonen, anneksjonen og kontrollregimet er årsaken til den høye arbeidsledigheten både på Vestbredden og i Gaza. Mer enn 130 000 palestinere jobber i det israelske arbeidsmarkedet for å kunne brødfø familien sin.

Kritikken retter seg først og fremst mot dårlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager og lav lønn, manglende arbeidstakerrettigheter som minimumskrav til sikkerhet og helse, manglende helseforsikring og hindringer i retten til å organisere seg. Arbeidsformidlingssystemet som mange av de palestinske arbeiderne er nødt til å bruke for å få arbeid er også undertrykkende. Det er en stadig kamp om å få arbeidstillatelse og trusselen om at den ikke vil bli fornyet gjør at arbeidstakerne ikke våger å kreve sin rett.  Kontroll og ulike former for umenneskelig behandling og brudd på menneskerettighetene skjer på arbeidsplassen og til og fra jobb i de israelske sjekkpunktene. 

ITUC fordømmer den ulovlige israelske okkupasjonen og ber det internasjonale samfunnet om å opprettholde innsatsen for å forsvare tostatsløsningen med Øst-Jerusalem som den palestinske hovedstaden.  Selskaper og investorer må avslutte all virksomhet i de ulovlige bosettingene og FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) må fortsette å utvide FN-databasen over selskaper med virksomhet i bosettingene.

ITUC krever videre at den israelske regjeringen må implementere ILO-konvensjonene for de palestinske arbeiderne, tilbakefører fradrag i lønninger, innfører minstelønn og sosiale ordninger på lik linje som for israelske arbeidstakere.

Les hele rapporten (engelsk versjon).