Til hovedinnhold

Valg av HTV

Fagforbundet Ås vil invitere alle yrkesaktive medlemmer til avstemming av Hovedtillitsvalgt.02.12.2020.

21.10.2020
Sist oppdatert: 21.10.2020

Fagforbundet ÅS               

Til alle yrkesaktive medlemmer, ansatt i Ås Kommune.

Det er møte for alle yrkesaktive medlemmer ansatt i Ås kommune, for valg av Hovedtillitsvalgt.

De som møter har stemmerett med personlig oppmøte.

 

Dato: Onsdag 02.12.2020.

KL: 17.30 – 19.00.

Hvor: Store sal, Ås Kulturhuset, Moerveien 1, 1430 Ås

Pr i dag har Ås kommune: Eli Stokkebø i 100 % frikjøpt Hovedtillitsvalgt.

                                               Wenche Basteson i 40 % frikjøp Hovedtillitsvalgt.

 

De er begge på valg.

Valget på 100 % HTV gjelder for perioden 01.01.2021 – 01.01.2024.

Valget på 40 % HTV gjelder for perioden 01.01.2021-01.01.2023.

Det vil bli holdt intervju med alle kandidatene.

Frist for innsending av forslag på kandidater til valgkomiteen er mandag 02.11.2020.

Forslagene sendes inn skriftlig til Francine Gatore, se epostadresse under.

Kandidatene må være spurt og ha gjennomgått tillitsvalgtskolering tilsvarende Fase 1 og forplikter seg til å gjennomføre Fase 2 innen 1 år.

Valgkomiteen for valg av hovedtillitsvalgt er:

Francine Gatore: Francine.Gatore@as.kommune.no

Mikael Holst: Mikael.Holst@as.kommune.no

Ella Kristin Skarsvaag: Ella.Kristin.Skarsvaag@as.kommune.no

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?