Til hovedinnhold

Årsmøte 2019

Fagforbundet Øvre Eiker avholdt Årsmøte 30.01.19.

31.01.2019
Sist oppdatert: 31.01.2019

4

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet ble avholdt i kantaina på Rådhuset, 42 medlemmer møtte.

Knut Sjulsen ;leder og Hovedtillitsvalgt ble gjenvalgt for 2 år.

Fagforbundet Øvre Eiker har et hektisk år bak seg, hvor Seniorpolitikken som ble vedtatt i kommunestyret i desember er en av flere saker vi sto i bresjen for å få igjennom, og vi lykkes.

Krav om fast ansettelse etter Arbeidsmiljøloven formes og sendes arbeidsgiver gjennom hele året, Fagforbundet er representert i i de fleste prosjektgrupper, som f.eks. revidering av ulike retningslinjer,samt  andre saker som berører ansatte.

Steinar Karlsen,pensjonisttillittsvalgt, er leder i kommunens Eldreråd.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?