Til hovedinnhold

Varsel om årsmøte 29.01.20

Frist 8. januar for å sende inn saker til behandling på årsmøtet

18.12.2019
Sist oppdatert: 20.12.2019

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og finner sted i Galleriet, Schweigaardsgt. 12, 5. etg.

Saker som ønskes behandlet på møtet må sendes inn skriftlig innen 08.01.

Adresse: Fagforbundet Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo eller E-post: Trinere@viken.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?