Til hovedinnhold

Årsmøte for pensjonister og uføre

Pensjonistforeningen i Fagforbundet Sykehuset Østfold innkaller til årsmøte 6. februar 2018.

24.01.2018
Sist oppdatert: 14.02.2019

Fagforbundet Sykehuset Østfold pensjonistforening

Innkalling til årsmøte – 6. februar 2018

Årsmøte holdes på Sykehuset Østfold, Kalnes sal 2, 6. februar kl. 18.00.

Saksliste:

Åpning Konstituering Beretning Regnskap Handlingsplan/Aktiviteter i 2018 Budsjett Valg – informasjon om gjennomførte valg

 

Sakspapirer deles ut i møtet.

Alle medlemmer er velkomne.

 

Påmelding til undertegnede senest innen 1. februar på tlf. 934 81 013 eller arnjose@hotmail.no

 

For styret

 

Arne Josefsen/sign Leder

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?