Til hovedinnhold

Studenter og lærlinger i kommunesektoren - Arikkel hentet fra KS

Ansvarlige for utdanninger ønsker å legge til rette for studenter og lærlingers progresjon - også i den krevende situasjonen vi nå står i. Kommunesektoren har mange i praksis og læretid, og kapasiteten til opplæring vil variere. Her har vi samlet informasjon og råd om dette.

18.03.2020
Sist oppdatert: 18.03.2020

Lærlinger

Lærlinger er i et opplæringsløp, og det er viktig å strekke seg lengst mulig slik at de kan få fullført opplæring innenfor den tiden som er fastsatt. Fylkeskommunen har et overordnet ansvar som skoleeier, samtidig som lærebedriften har ansvar for opplæringen som gis i bedriften.

I noen virksomheter vil det nå være stort press, og det kan være vanskelig å følge opp veiledning og læring. Samtidig kan lærlinger være ressurser for virksomhetene. Dersom lærlinger omdisponeres eller går midlertidig inn i lengre verdiskapingsperioder, kan forlengelse av læretid være en mulighet for å sikre opplæringsansvaret lærebedriften har, dersom det er behov for det. KS anbefaler at lærebedrifter, lærlinger og fylkeskommuner her finner fleksible løsninger ut fra lokale behov. Dersom lærlingene blir omdisponert til assistentarbeid vil de få assistentlønn i forhold til den stillingsstørrelsen de da jobber i.

Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås. Dersom det i andre deler av arbeidslivet blir permitteringer av lærlinger, vil fylkeskommunen fortsatt ha et ansvar for deres utdanning. Utdanningsdirektoratet lagt ut informasjon om dette her.

Se informasjon fra Viken fylkeskommune om lærlinger i situasjonen med pandemi her.

Studenter i praksis Kunnskapsdepartementet er i dialog med universitet og høgskoler for å opprettholde kapasiteten innen helsefaglige utdanninger, og særlig utdanninger det er særlig stort behov for. Kunnskapsdepartementet har oppfordret utdanningsinstitusjonene til å ha dialog med virksomhetene som har studenter i praksis for å finne gode løsninger for å at flest mulig fortsatt kan oppnå læringsmålene knyttet til praksis. Dette gjelder også andre utdanninger som lærerutdanningene.

Helsefagstudenter kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven. Studenter er derfor en del av beredskapen, og det kan bli behov for at studenter innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene.

Universitets- og høgskolerådet har oppdatert informasjon på sine nettsider her.

Kunnskapsdepartementet har også sendt brev til alle høyere yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner med oppfordring om i størst mulig grad legge til rette for at studenter ikke forsinkes unødig i utdanningen på grunn av virusutbruddet. Departementet oppfordrer fagskolene til å planlegge for ulike scenarioer fremover slik at alle studenter, så langt det er mulig, kan fullføre utdanningene sine med alt det faglige det innebærer, eksempelvis undervisning, prøver, praksis og eksamen.

NOKUT er kontaktpunkt for fagskolene i denne situasjonen, og har oppdatert informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på sine nettsider.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?