Til hovedinnhold

Er du ringevikar et annet sted, enn der du har en fast ansettelse?

Fagforbundet har flere medlemmer som har en fast ansettelse hos en arbeidsgiver, og jobber som ringevikar hos en annen arbeidsgiver. Flere hovedarbeidsgivere nekter i disse dager ansatte å ta ekstravakter hos andre.

20.03.2020
Sist oppdatert: 20.03.2020

Fagforbundet har fått en rekke spørsmål fra medlemmer som blir nektet å ta vakter hos andre arbeidsgivere. Her kommer Fagforbundets svar på dette spørsmålet:

Kan jeg bli nektet av arbeidsgiver å arbeide hos min biarbeidsgiver?

Ja. Dersom du er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan du nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. Se smittevernloven § 4-1 med noen klare begrensninger som ligger i § 1-5. Tiltaket må altså være medisinskfaglig begrunnet, formålstjenlig og ikke unødvendig inngripende. Tillitsvalgte bør bli tatt med i drøftinger når slike inngripende tiltak tenkes iverksatt av arbeidsgiver.

Som tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke inntekten. Hovedarbeidsgiver bør da fylle opp med arbeid slik at det ikke blir et inntektstap. 

Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver som sikrer ansettelsesforholdet hos biarbeidsgiver eller på annen måte får negative konsekvenser for den ansatte i etterkant av vedtaket.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?