Til hovedinnhold

ORDINÆRT ÅRSMØTE AVHOLDES TORSDAG 28. JANUAR 2021 PÅ TEAMS (DIGITAL PLATFORM) KL. 18.00

I år må alle som ønsker å være med på årsmøte i Fagforbundet Nittedal registrere seg. Fristen for påmelding er 21.januar 2021. I tillegg ønsker vi tilbakemelding dersom det er medlemmer som har saker de ønsker behandlet.

15.12.2020
Sist oppdatert: 15.01.2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må sendes Fagforbundet Nittedal innen 10.januar 2021. Sakene sendes til fagforbundet@nittedal.kommune.no eller sendes til Fagforbundet Nittedal, Rådhusveien 1, 1482 Nittedal.

Umiddelbart etter årsmøte arrangeres det medlemsmøte for medlemmene som har Nittedal kommune som arbeidsgiver. Temaet for møte: Valg av hovedtillitsvalgt innen KS-området med 100% frikjøp, råd og utvalg.                

På grunn av korona vil årsmøte blir gjennomført digitalt, via Teams. Alle som vil være med på årsmøte må derfor melde seg på.

For påmelding til årsmøte, meld deg på her:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/aarsmoete-fagforbundet-nittedal/register

Er du medlem med Nittedal kommune som arbeidsgiver og skal være med på medlemsmøte etter årsmøte, må du også melde deg på her:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/medlemsmoete-for-ansatte-i-kommunen-fagforbundet-nittedal/register

Vi vil sende ut en bruksanvisning på hvordan man kommer seg på Teams til medlemmene som melder seg på.

Styret

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?