Til hovedinnhold

Årsmøteprotokoll

Nyvalgt styre

Nyvalgt styre (Foto: Terje Tytlandsvik)

Vedlagt protokoll fra årsmøte 31. januar 2019.

19.03.2019
Sist oppdatert: 19.03.2019

Prtokoll fra årsmøtet:

Årsmøteprotokoll 2019 avd 165

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?