Til hovedinnhold

Vel gjennomført årsmøte 30. januar 2020

Styret i Fagforbundet Lier fikk blomster når årsmøtet ble avsluttet

Styret i Fagforbundet Lier fikk blomster når årsmøtet ble avsluttet

Årsmøte ble gjennomført på Haugestad med 51 stemme berettige medlemmer til stede.

11.02.2020
Sist oppdatert: 20.03.2020

Etter årsmøte ble det servert deilig middag med god drikke til.

Årsmøtepapirer vedlagt her:

Flere i styret tok gjenvalg på årsmøtet.

Vi er spesielt fornøyd med at v fikk valgt en flott ny ungdomstillitsvalgt, Håvard G Ullereng.

 

Protokollen blir lagt ut straks den er ferdig underskrevet. Her er PROTOKOLL

Her under er de som ble valgt til styret i Fagforbundet Lier.

 Styret med vara representanter:

Verv

Navn

Ikke på valg

På valg for

Innstilling

Leder

Åse Karin Killingberg Brørvik

 

2 år

Åse Karin Killingberg Brørvik

Nestleder

Aina Sjøøsten Nilsen

X

 

 

Opplæringsansvarlig

Åse Karin Killingberg Brørvik

 

2 år

Åse Karin Killingberg Brørvik

Kasserer

Egil Brandbu

X

 

 

Ungdoms tillitsvalgt

Knud-Daniel Hansen

 

2 år

Håvard G. Ullereng

Nestleder:

Morten Evensen

 

1 år

 

Pensjonist tillitsvalgt

Grethe Andersen

X

 

 

Nestleder:

Jon Tharaldsen

 

2 år

Åse Green

Leder yrkesseksjon helse- og sosial

Camilla Kristiansen

X

 

 

Nestleder:

Øystein Kristensen

 

1 år

Øystein Kristensen

Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Vegar Solvold

 

2 år

Steinar Engebretsen

Nestleder:

Per Ivar Knudsen

X

 

 

Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon

Christel Gisholt

X

 

 

Nestleder:

Hilde Helgerud

 

2 år

Kari Tomine Isene Bodnar

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Solveig Kristiansen

X

 

 

Nestleder:

Tone Mortensen

 

2 år

Tone Mortensen

Styremedlem

Øystein Kristensen

X

 

 

Styremedlem

Anne Grethe Becker Teigen

X

 

 

Styremedlem

May Britt Iversen

 

2 år

May Britt Iversen

Vara styremedlem

Tone Mortensen

X

 

 

Vara styremedlem

Ole Christian Andersen

X

 

 

Vara styremedlem

Astrid Isene

 

2 år

Astrid Isene

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?