Til hovedinnhold

Status fra Kommunalsjef Hanne Stubberud 15.03.2020

Lier kommune har for å begrense smitte og ivareta de vi har ansvaret og omsorg for, iverksatt følgende tiltak:

17.03.2020
Sist oppdatert: 17.03.2020

 

Alle institusjoner i kommunen som har heldøgns omsorg for eldre har stengt for besøkende inntil videre. Kommunens seniorsentre og kafeteriaer på institusjonene er også stengt.

Fra og med i morgen, 16.3.2020, vil også dagsentrene for eldre i kommunen være stengt, alle som benytte dette tilbudet er informert.

Kommunen vil måtte påregne å redusere enkelte oppdrag fra hjemmetjenesten, ivaretagelse av liv og helse vil ha førsteprioritet, øvrige oppdrag vil gjennomføres så lang det er mulig. Alle tjenestemottagere varsles før endringer iverksettes.

Helse, omsorg og velferd vurderer fortløpende nødvendige tiltak for å ivareta alle våre tjenestemottager på best mulig måte. Liv og helse er første prioritering i alle vurderinger.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?