Til hovedinnhold

Informasjon fra LOs lokalforeninger i Drammen og omegn

Hei alle sammen. Vi er inne i tid der ting går fort nå, og behovet for informasjon er stort.

29.03.2020
Sist oppdatert: 29.03.2020

Vi sender ut denne innformasjonen for og minne dere på at vi i LO i Drammen og omegn er tilgjengelige for dere om det skulle være noe.
Om vi ikke kan hjelpe dere direkte tar vi imot tilbakemeldingene deres og formidler de til de rette folkene.

Ber også om at dere videreformidler denne mailen til alle deres medlemmer.


Årsmøte utsettes:
LOs sekretariatet har gjort et vedtak som gjør at vi har fått lov å utsette årsmøte.
Styret i LO i Drammen og omegn har valgt å følge denne anbefalingen å avventer situasjonen og at vi kan gjennomføre møter på vanlig måte senere, uten å bryte vedtekter.
Det er viktig å påpeke at vedtak om fraviking av bestemmelsen om tidspunkt for årsmøtet, vil føre til prolongering av de valgte.
Sittende styrer gis fullmakt til å vedta budsjetter og planer for 2020.
Alle andre årsmøtesaker utsettes til årsmøtegjennomføring.
Budsjettet styret vedtar vil da tas til orientering.

1.mai:
Styre i LO i Drammen og omegn har gjort vedtak om å avlyse sine 1.mai arrangementer.
Det er likevel både mulig og ønskelig å feire arbeidernes dag. I LO i Drammen og omegn jobbes det må måter få en sterk markering på 1.mai. Det er viktigere enn på lenge å nå ut med vårt budskap om solidaritet og samhold, og konkrete krav til hvordan vi skal komme oss videre etter krisen. Nye tekniske løsninger gjør at vi både kan engasjere folk til deltakelse og nå ut med våre budskap til flest mulig.
Fra LO sentralt sin side jobbes det nå med å lage en arena og plattform for å løse dette i praksis.


Til slutt legger vi ved litt informasjon vi tenker kan være nyttig for dere akkurat nå:

LOs samleside med info om Koronakrisen:
https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/

LO-advokatene gir deg svar på spørsmål om Koronakrise:
https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/

Frifagbevegelse: https://frifagbevegelse.no/

Folkehelseinstituttets temaside om Koronaviruset:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Drammen kommunes side om Koronaviruset:
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/

Lier Kommunes side om Koronaviruset:
https://www.lier.kommune.no/aktuelt/fakta-og-rad-om-coronaviruset/


Vi tenker mye på dere i disse tider, og igjen, ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan bistå dere med.

Ta vare på deg selv og dine.

Kameratslig hilsen
Styret i LO i Drammen og omegn

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?