Til hovedinnhold

Tilbud om advokatforsikring for LO-medlemmer

Fra og med 1. februar 2011 tilbys alle LO-medlemmer advokatforsikring for 110 kroner måneden.

16.02.2011
Sist oppdatert: 02.06.2020

Forsikringa, som tilbys av HELP forsikring, dekker advokathjelp innen de viktigste privatrettslige områdene. Følgende områder dekkes av forsikringa:
- Familierett
- Arverett
- Fast eiendoms rettsforhold (for eksempel nabokonflikter)
- Kjøpsrett herunder håndverkertjenester, bruktbilkjøp, med mer
- ID-tyveri

Forsikringa gjelder for hele husstanden.

Status etter halvannet års kollektiv advokatforsikring for Industri Energis medlemmer, et halvår for Transportarbeiderforbundets medlemmer, og flere tusen behandlede saker viser at halvparten av sakene dreier seg om familierett, i hovedsak bistand i forbindelse med samlivsbrudd, hjelp til å avklare fast bosted og samvær med barn, skifteoppgjør, med mer. HELP har også mange saker som handler om arv, fast eiendoms-rettsforhold, kjøp og håndverkertjenester.

Forsikringa gjelder også dersom det er nødvendig å bringe saken inn for domstolene. Og i motsetning til all annen rettshjelpsdekning (for eksempel villa- og innboforsikring) dekker advokatforsikringa også idømte saksomkostninger hvis man taper saken.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?