Til hovedinnhold

Forhandlinger iht. kap. 4, pkt. 4.2.2 – Særskilte forhandlinger.

Forhandlingene gjennomføres 25.mars 2020. Fagforbundets medlemmer inviteres til å fremme krav etter denne bestemmelsen. Det er visse kriterier som ligger tilgrunn for forhandlinger i Hovedtariffavtalen 4.A.2 Særskilte forhandlinger

07.01.2020
Sist oppdatert: 07.01.2020

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under pkt. 4.2.1 og 4.2.3, ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt under pkt. 4.2.1 og 4.2.3, ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser når

 ·         det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer

 ·         det er skjedd betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde

 ·         arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at arbeidstakeren har fullført kompetansegivende etter-/videreutdanning.

 Endringer som har skjedd skal ha vært betydelige. Det er derfor viktig at medlemmet er konkret på hva som er endringene i arbeids- og ansvarsområde og at disse er av en karakter så de medfører et  stort økt/utvidet ansvar i forhold til tidligere. Bestemmelsene i 4.2.2 kan ikke bruke til eventuelle krav som er vurdert tidligere under andre forhandlingsbestemmelser i  HTA kap. 4. Kravet må inneholde konkret krone krav.

 Krav i forhold til kompetanse skal behandles i forhold til bestemmelsene i kompetanselønnsystemet og/eller 4.2.4.

 Frist for innsending av krav til oss er 28.januar 2020 . Krav sendes til til likr@fredrikstad.kommune.n

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?