Til hovedinnhold

PRESENTASJON AV SEKSJONSTYRET I KONTOR OG ADMINISTRASJON AHUS

Ønsker du å vite litt mer om hvem som sitter i styret for YKA på Ahus?

25.01.2019
Sist oppdatert: 25.01.2019

 (Oppdatert 25.01.2019)

 

Leder Anita Pedersen

Helsesekretær, Avdeling for patologi

Jeg kommer opprinnelig fra Lofoten, men bor nå på Strømmen. Har jobbet som aut. helsesekretær ved Laboratoriet siden høsten 2010 og har tidligere jobbet innen psykiatiren v/Aker sykehus, hvor jeg var med i styret for Fagforbundet der, bl.a. som oppæringsansvarlig. I tillegg til å være styremedlem for YKA Ahus, er jeg også styremedlem i regionstyret for yrkesseksjonen i Akershus.

Tlf. jobb: 67961500, Mobil: 97641478

 

 
   

Styremedlem Arne Strand 

Konsulent, REGNSKAPSAVDELINGEN

Hurdøling med lang fartstid fra Stensby sykehus som ble nedlagt i 2013. Gift med en Jærbu, 2 voksne døtre og en voksen sønn på 18 år.

Har jobbet som konsulent ved regnskapsavdelingen siden 2003, etter mange år ved tidligere Stensby sykehus. Er nå 40 % frikjøpt som kasserer i hovedstyret, hvor en av hovedoppgavene er ajourhold av medlemsregistreret i Fane2. Er også nestleder i regionstyret for yrkesseksjonen i Akershus. 

Nettredaktør og ansvarlig for publisering på våre lokale hjemmesider her på ahus.fagforbundet.no og på vår Facebook-side.  Så har du stoff som bør legges ut på sidene våre, kan du kontakte meg! 

Tlf. jobb: 67968732 (tirsdag og torsdag), mobil: 90529649

 

 

Styremedlem Siv Hangaard 

Rådgiver, MTE Behandlingshjelpemidler

Jeg begynte på Ahus for 15 år siden (2003), hvor jeg startet som vikar på regnskapsavdelingen. Ble fast ansatt på Medisinsk teknisk samme år.

Jobber som Rådgiver for Behandlingshjelpemidler (BHM). BHM er en seksjon under avdeling for Medisinsk Teknologi og e-helse (MTE).

På BHM holder vi på med Medisinsk teknisk utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling.

Mobil: 91883503

 

 

 

Styremedlem Anne Mari Sahlberg

Førstesekretær, UK adm

Mobil: 94277829

 

                          
 
   
 
 
   
   

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?