Til hovedinnhold

Streiker for pensjon i sykehusene

Det er streik i sykehusene. LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Medlemmer ved Ahus er foreløpig ikke tatt ut i streik. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

29.05.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

 

 

Onsdag morgen er 282 medlemmer i Fagforbundet i streik. De streiker for pensjon fra første krone for alle ansatte i sykehusene. I dag er det krav om minimum 20 prosent stilling for å innmeldes i tjenestepensjonsordningen. Det rammer rundt 10.000 ansatte i sykehusene, som går glipp av både tjenestepensjon og forsikring ved eventuell uførhet eller død.

– Det er et blodig urettferdig pensjonssvik, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet på vei ut fra Riksmeklingsmannen i natt.

SAMMEN ER VI STERKE: FO, fellesorganisasjonen, dukket opp fra streikekafeen for å stå sammen med Fagforbundets streikende.

 

 

SAMMEN ER VI STERKE: FO, fellesorganisasjonen, dukket opp fra streikekafeen for å stå sammen med Fagforbundets streikende.

Foto: Ingeborg Vigerust Rangul

Inger-Johanne Hortemo og Mona Lohne står streikevakt utenfor den ene av inngangene til Ullevål sykehus i Kirkeveien.

– Denne streiken bør ikke bli langvarig. Dette er ikke et urimelig krav, sier Hortemo.

Både Lohne og Hortemo har administrative, fulle stillinger på sykehuset.

– Poenget med å ta ut oss i streik er av vi er lengst unna pasientene. Slik kan vi unngå tvungen lønnsnemd før streiken har begynt.

Både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fagforbundets leder Mette Nord (t.h.) møtte opp på Ullevål sykehus for å støtte de streikende.

 

 

Både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fagforbundets leder Mette Nord (t.h.) møtte opp på Ullevål sykehus for å støtte de streikende.

Foto: Linda Reinholdtsen, LO

Håper på kort streik

Ingebjørg Siira og Liv Heidi Hornseth er helt enige i at denne streiken ikke vil vare lenge.

– Det er opplagt at alle skal få pensjon fra første krone. Her må de klare å komme til enighet.

– Vi møttes klokka ni i dag tidlig og har stått her siden klokka 10, forteller Knut Dyran.

Han står utenfor hovedporten sammen med Jørn Svendsen og Heidi Larsen og flere administrativt ansatte i gule vester.

– Folk er veldig positive og mener det er på tide at pensjonen kommer på plass. Kommunalt ansatte har hatt det siden 2013. Hvorfor ikke sykehusansatte, lurer Dyran på mens han deler ut informasjonsmateriell til forbipasserende.

GIR SEG IKKE: Knut Dyran, Jørn Svendsen og Heidi Larsen har stått vakt siden klokka 10. Denne kampen vil de vinne.

 

 

GIR SEG IKKE: Knut Dyran, Jørn Svendsen og Heidi Larsen har stått vakt siden klokka 10. Denne kampen vil de vinne.

Foto: Ingeborg Vigerust Rangul

Her er det streik onsdag morgen

• Oslo Universitetssykehus HF – 103 medlemmer fra Fagforbundet og 16 fra FO (Fellesorganisasjonen)

• St.Olav Hospital HF – 46 medlemmer fra Fagforbundet og 5 fra FO

• Helse Bergen HF – 71 medlemmer fra Fagforbundet

• Kristiansand sykehus – 62 medlemmer fra Fagforbundet

Totalt er 303 LO-medlemmer tatt ut i streik.

Blodig urettferdig

Ved midnatt forlot forhandlingsdelegasjonene fra LO Stat og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Riksmeklingsmannen. Da var fristen ute etter to døgn med mekling. Partene var ikke kommet til enighet for pensjon til dem med mindre stillinger.

Allerede da forhandlingene strandet for to uker siden, varslet Fagforbundet at pensjon fra første krone for alle ville være et ufravikelig krav under meklingen.

– Dette er et likestillingskrav. Det er et pensjonssvik mot kvinner, sier Sissel M. Skoghaug til Fagbladet på vei ut fra Riksmeklingsmannen i natt. Hun viser til at 75 prosent av de som rammes av kravet til minimum stillingsstørrelse er kvinner.

Mister også forsikringer

Ansatte som ikke får ta del i pensjonsordningen går glipp av om lag 300.000 kroner i sin beholdning for alderspensjon. I tillegg mister de tryggheten med forsikring ved uføre eller om de skulle falle fra i ung alder.

– Dette dreier seg om mer enn tap av alderspensjon. Ved eventuell uførhet vil disse ansatte tape 70.000 kroner i året på at de ikke er innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Skulle de falle fra vil etterlatte tape 20.000 kroner årlig, forklarer Skoghaug.

For langt fra hverandre

LO har 25.000 medlemmer i sykehusene, hvorav 20.000 er i Fagforbundet. Rundt 10.000 av disse har en stillingsstørrelse som gjør at de ikke får tjenestepensjon.

I første streikeuttak tas det ut 282 medlemmer som skal kjempe for retten til pensjon fra første krone for alle.

– Vi var rett og slett for langt fra hverandre, fastslår Skoghaug.

– Avstanden har vært for stor mellom partene, dessverre kom vi ikke til enighet, sier Gudbrands, sier forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat i en pressemelding etter at streiken var et faktum.

LO Stat har forhandlet på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og IT forbundet.

10.00 utenfor pensjonsordningen

Pensjon fra føste krone er ikke et nytt krav. LO har krevd at alle skal inn i tjenestepensjonsordningen i flere år. I KS-sektoren har Arbeidsretten tidligere kjent krav om minimum stillingsstørrelse som diskrimerende. Tidligere har Spekter redusert kravet fra 37 prosent til 20 prosent stilling.

– Dette er en prinsippsak. Det er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte og et likestillingskrav, sier Skoghaug til Fagbladet.

Å innfri kravet ville vært forskjellsbehandling

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen i en pressemelding. Han mener kravet går utover det som Stortinget har bestemt at skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

– Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn for å innføre andre regler LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Nilssen sier det fra Spekter sin side ble tilbudt løsninger, dette ved at arbeidsgiverorganisasjonen kom med forslag for å unngå at ansatte jobber mindre enn 20 prosent stillinger.

– Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Dette er uttaket:

Helseforetak                             Fagforbundet        FO

Oslo universitetssykehus HF   103 medlemmer       16 medlemmer

St. Olavs hospital HF                 46 medlemmer         5 medlemmer

Helse Bergen HF                       71 medlemmer

Sørlandet sykehus HF

Kristiansand                               62 medlemmer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?