Til hovedinnhold

Trapper opp sykehusstreiken

Både LO og YS trapper opp sykehusstreiken fra tirsdag 11. juni. LO-forbundene tar ut ytterligere 126 medlemmer, dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt, men heller ikke i dette uttaket er medlemmer ved Ahus tatt ut.

06.06.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

 

{insert_ep_object href="" description2="" description1="" imageId="72128" profileId="" templateName="image_center" type="imageTemplate"}

Fagforbudet Ahus gir sin fulle støtte til den pågående streiken. Her er vår foretakstillitsvalgt og leder Cathrine Strand Aaland (i rødt) på besøk hos de streikende på Ullevål. Ahus er foreløpig ikke tatt ut i streik.

 

Streiketog i Bergen: På streikens syvende dag marsjerte 13 fagforeninger i gatene, ledet an av t.v Ørjan Myrmel, leder Fagforbundet Hordaland og Fauzia Hussain-Wiik, leder Fagforbundet Helse Bergen (Foto: Fagforbundet Helse Bergen)

Både LO og YS trapper opp sykehusstreiken fra tirsdag 11. juni. LO tar ut medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo. LO-forbundene tar ut ytterligere 126 medlemmer, dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt. YS har tatt ut 51 medlemmer i streik.

06.06.2019 av Informasjonsavdelinga

De nye streikestedene er Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge. Hittil har det vært streik ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, og Sørlandet sykehus. 

            Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.
– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

Hvem streiker?

Områder som blir berørt av streiken er blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de sykehusene som er tatt ut. 

– Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

LO Stats tall for utvidelse av streiken

Fagforbundet

St. Olavs hospital: utvider med 19, totalt 65

Sørlandet sykehus Arendal: utvider med 32, totalt 94

Universitetssykehuset Nord- Norge HF Tromsø: 27

Sykehuset Østfold: 25

Oslo universitetssykehus: 103

Helse Bergen: 71

FO (Fellesorganisasjonen)

St. Olavs hospital: utvider med 16, totalt 21

Universitetssykehuset i Oslo: utvider med 5, totalt 21

Creo

Universitetssykehuset i Oslo: 2

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?