Til hovedinnhold

NY OPPTRAPPING AV SYKEHUSSTREIKEN

Mandag 24. juni trapper LO og YS opp sykehusstreiken for andre gang. Streiken går nå inn i sin fjerde uke. Og denne gangen tas 20 medlemmer fra Ahus ut.

19.06.2019
Sist oppdatert: 23.06.2019

Bildet er fra onsdagens støttemarkering på Ahus. 

Streiken er et likestillingskrav

Sykehusstreiken trappes opp på mandag 24. juni. Da vil 812 medlemmer i Fagforbundet, Delta Parat og Fellesorganisasjonen (FO), Creo og El og IT-forbundet vil være i konflikt på ni ulike sykehus. Og i dette uttaket tas 20 medlemmer fra Fagforbundet Ahus ut i streik.

 {insert_ep_object title="349115ea807d488fba4ba238c5db1618" alt="" imageId="72357" width="350" hspace="" vspace="" type="image"}

Sissel M. Skoghaug holder appell under støttemarkeingen på Ahus.

Kravet er at også sykehusansatte med stillingsprosenter under 20 prosent blir meldt inn i pensjonsordninga. I dag tjener de ikke opp alderspensjon på lønna og har heller ikke rett på uføre- og etterlattepensjon, slik kommuneansatte gjør.

Kravet om pensjon fra første krone gjelder til sammen 4.160 arbeidstakere i sykehusene. Rundt 70 prosent er kvinner, og over halvparten er arbeidstakere under 35 år.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for tre uker siden. Til tross for at det tar på å streike så lenge, er de streikende ved godt mot. Det er en viktig kamp vi utkjemper. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss, sier Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug i en pressemelding.

– Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Ifølge Skoghaug handler dette i hovedsak om kvinner og de fleste av dem er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

– Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Disse streiker

Fra LO sin side trappes streiken opp med i alt 87 medlemmer fordelt på ni medlemmer fra Oslo Universitetssykehus HF, fem fra Sørlandet Sykehus i Arendal, HF, 32 fra Vestre Viken HF i Drammen, 21 fra Sykehuset Vestfold HF og 20 fra A-Hus HF, til sammen 87 nye strekende. I tillegg tar YS ut ytterligere 56 medlemmer fra Sykehusene i Østfold, Bergen og Trondheim.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?