Til hovedinnhold

Kampen om pensjon fra første krone fortsetter!

Streiken i sykehusene ble som kjent stoppet av regjeringen som grep inn med tvungen lønnsnemd søndag. Det ble derfor ingen streik på Ahus, men vi var klare!

27.06.2019
Sist oppdatert: 14.08.2019

Under følger informasjon fra leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet, Tone Faugli om hva som skjer videre, selv om streiken ble stoppet:

Det er satt dato for tvungen lønnsnemd 8.-9. oktober. Parallelt med forberedelsene til denne vi forbundet jobbe videre med å se hvordan vi skal jobbe videre med oppfølging av temaer fra streiken fra et forhandlingsperspektiv.

 

LO Stat vil foreta en vurdering om det er grunnlag for om man skal få ILO til å vurdere bruken av tvungen lønnsnemd og uttale seg i den forbindelse.

 

Dette ses i sammenheng med at Spekter kun vil inngå avtaler etter hovedavtalens § 10 på en slik måte at det vil medføre en betydelig svekkelse av streikens effekt ovenfor arbeidsgiver, og at de ikke vil søke om dispensasjon fra streiken for arbeidstakere som utfører oppgaver som kan føre til fare for liv og helse.  Dette i sum medfører at det er særdeles vanskelig å gjennomføre en konflikt innenfor sykehussektoren. Spekter er i en særstilling når det gjelder det at de ikke søker dispensasjon fra en streik. Staten som Spekter har brukt som sammenlikningsgrunnlag under denne streiken har en helt annen holdning, og der er det vanlig med mange dispensasjonssøknader ved en eventuell streik.

 

Fagforbundet har også startet arbeidet med å utrede om det er mulig å rettslig forfølge kravet om pensjon fra første krone.

 

I tillegg jobbes det med å se på særlige utfordringer knyttet til innmeldingsgrense på 14 timer i PKH samt hvordan man kan påse at arbeidsgiver følger sine forpliktelser om å sikre at arbeidstakere som har høyere stillingsprosent enn 20 i sum hos flere arbeidsgivere blir meldt inn i pensjonsordningen for alt de jobber.  

 

Det vil komme nærmere informasjon om de ulike temaene etter hvert. Kampen om pensjon fra første krone fortsetter!

 

Forhandlingsenheten vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet til alle som har bidratt i streiken direkte og indirekte. Vi er imponert over innsatsen og engasjementet!

 

Med vennlig hilsen

Tone Faugli

leder forhandlingsenheten

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?