Til hovedinnhold

Vi er no Kinn Kommune

Fagforbundet Vågsøy vil fortsatte ha kontor på Sæterneset og være ei eiga avdeling med eget styre.

07.01.2020
Sist oppdatert: 07.01.2020

Vi har som ein konsekvens av Kinn opprettet eit koordineringsledd (k-ledd) med Fagforbundet Flora. 

K-leddet består av leiarar og ein HTV frå kvar avdeling + ein styrerepresentant. Representantar frå fylket og kompetansesenteret har møte og talerett. I k-leddet vil vi ta opp felles saker og finne felles strategier for vårt arbeid inn mot Kinn kommune som arbeidsgjevar. 

Ellers har Toril fått forlenga frikjøpet som HTV i 2020, til hausten er både Heidi og Toril på valg.

Etter at vi blei Kinn kommune har vi som hovudtillitsvalte fått nye epost adresser til liks med andre tilsette i kommunen:

Heidi Rønhovde  heidi.ronhovde@kinn.kommune.no

Toril Holvik Granheim  torill.holvik.granheim@kinn.kommune.no 

 

Vi ønsker alle eit riktig godt nytt år og lykke til i ny kommune. 

 

Helsing Heidi og Toril

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?