Til hovedinnhold

Ungdomskonferansen 9. og 10. april

Vår ungdomtillitsvalgt i Fana, Maria, deltok på ungdomskonferansen som Fagforbundet Hordaland og Sogn og Fjordane arrangerte før påske. Her er litt av de det gjorde og snakket om.

27.04.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

9 og 10.april var fagforbundets ungdomstillitsvalgte fra Hordaland og Sogn og Fjordane vert samlet til felles ungdomskonferanse i Bergen. Ved neste konferanse er vi blitt forbundsregion Vestland! 

På årets ungdomskonferanse ble det delt mange gode tips og erfaringer om hvordan vi som ungdomstillitsvalgte kan engasjere våre unge medlemmer i fagforbundet. Vi som er i fagforeninger i Bergens-området ønsker, og er i gang med, et tettere samarbeid for å kunne yte og tilby det beste for våre unge medlemmer.  

Et viktig tema for konferansen var lokalvalget som kommer til høsten.  I den forbindelse hadde forbundet invitert ungdomspartiene til debatt. Nesten alle partiene var representert og det var en spennende og lærerik debatt, med svært engasjerte ungdommer! 

I november er det tid for Fagforbundet Ungs ordinære landskonferanse. Vi har derfor  brukt tid på å gå igjennom hva vi ønsker skal være med i årets debatthefte til landskonferansen. Det er forslag til ti hovedlinjer i Fagforbundet Ungs handlingsplan for 2020-2021, blant annet tariffpolitikk, klima og miljø, likestilling og livslang læring, hvor sistnevnte engasjerte særlig på ungdomskonferansen i år. 

Maria Haukås,  
Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Fana :) 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?