Til hovedinnhold

Yrkesfaglig stipendskjema 2020

25.03.2019
Sist oppdatert: 05.10.2020

Yrkesfaglig stipendskjema 2019

 

Retningslinjer for tildeling av lokalt yrkesfaglig stipend

 

 

 

 

Fagforbundets yrkesaktive medlemmer kan søke om lokalt stipend i forbindelse med yrkesfaglig opplæring.

 

Maks. beløp pr. medlem pr. halvår er inntil kr 2.000, -. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker må legges ved. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Dersom dokumentasjonen mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid.

 

Medlemmer som har fått stipend, må opprettholde sitt medlemskap i Fagforbundet Sandefjord i 3 år. Ved utmelding eller overgang til annen forening innen 3 år, skal stipendet tilbakebetales.

 

Stipend kan ikke tildeles medlemmer som får opplæringen fullfinansiert av arbeidsgiver eller ved andre tilskuddsordninger.

 

Det forutsettes at utdanningen dokumenteres og at medlemmet har betalt semesteravgift, studiemateriell, opphold, reise osv. og at kvittering vedlegges søknaden.

 

Søknad om stipend kan sendes: 

 

Fagforbundet Sandefjord, Jernbanealleen 13, 3210 Sandefjord

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?