Til hovedinnhold

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Sandefjord har vært i dialog med Anne Kristin Agledal.

26.01.2021
Sist oppdatert: 26.01.2021

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Sandefjord har vært i dialog

med Anne Kristin Agledal som jobber i privat barnehage i Sandefjord

 

Hvordan har jobben din vært dette året med korona?

Vi fikk planlagt god når vi var nedstengt den første tiden, vi har vært flinke til å omstille oss. Vi har et flott kollegaskap på jobben hvor alle blir hørt.

 

Hvordan er det å jobbe i kohort?

Det har gitt oss et tett kollegaskap på avdelingen, da vi var på rødt nivå var vi 6 barn på 1 voksen. Det var henting / levering ved porten til avtalte kl. slett. Vi hadde godt samarbeid med foreldrene. Mat serveringen har blitt borte og barna har med mat, men vi har fine pedagogiske måltider allikevel. Rødt nivå var en slitsom tid der barn og voksen savnet hverandre i barnehagen. Det var godt det ikke varte lenge. 

 

Hvilke utfordringer har du møtt på jobben dette året?

Det har vært mange nye oppgaver som skulle gjøres i tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene på avdelingen. Men vi har fått til en god struktur, alle blir hørt i forhold til planer og hva som skal gjøres, det har vært en god arbeidsfordeling. Det har også vært en del etterslep av ferie, i tillegg til at vi har måtte vært hjemme ved symptomer og testes oss. Det har jo gjort til at vi er slitene.

 

Hvordan har samarbeidet på jobben vært det siste året?

Vi har blitt gode på digitale verktøy, har vært god på å omstille oss. Vi har hatt møter på kveldstid på teams, for å få til et godt samarbeid, da det har vært vanskelig å avholde møter på dagtid. Da det var litt normalt hadde vi noen fysiske møter, men på avstand.

 

Hvordan har korona påvirket ditt arbeid i 2020?

Vi har fortsatt det gode samarbeidet bare på avstand. Det har blitt travlere ved levering og henting da vi må holde avstand. Savner veldig det fysiske kollegaskapet det å sitte i samme rom å planlegge og gjøre hyggelige ting sammen.

 

Men vi får det til sammen, sammen er vi sterke :) 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?