Til hovedinnhold

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Sandefjord har vært i dialog med Karin Moland

10.02.2021
Sist oppdatert: 10.02.2021

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Sandefjord  har vært i dialog

med Karin Moland som jobber på skole og SFO.

 

Hvordan har jobben din vært dette året med korona?

Utfordrerne, men spennende med nye arbeidsoppgaver da jeg akkurat hadde blitt konstituert SFO leder. Vi kastet oss rundt og lagde nye planer var i kohorter, både i skolen og på SFO.  Har lært mye og fått mer ansvar, tetter samarbeid med kollegaer. Fine utfordringer, oppfølging av barna i kohorter har vært veldig positivt.

 

Hvordan er jobben din i skolen nå om dagen?

Varierende i forhold til smittevern. Vi er kohorter som følger klassetrinn på skolen, det har

gjort det lettere og ha inspeksjon, da vi forholder oss kun til elevene i kohorten. Det gir mer trygghet for alle elevene i friminuttene. Vi holder en meter i klasserommet, nøye i forhold til smittevern.

 

Hvordan er jobben din i SFO nå om dagen?

Bra samarbeid med ledelsen, lærer og foresatte. Overgang skole og SFO går fint, barna går til et bestemt sted ved SFO der de blir ropt opp, deretter går de til aktivitetene. Ved henting må foreldrene ringe på døra, vi hjelper barna og følger de ut. Vanskelig å holde kohorter, men vi er mye ute. Faste voksene lager mat. Vi er et godt lag rundt barna og har de gøy på jobb.

 
Hvilke utfordringer har du møtt på jobben dette året?

Mye håndsprit og vasking har gitt såre barnehender. Noen enkelt hendelser som har gitt oss ekstra utfordringer, det har resultert i frustrasjon og slitne voksene. Men vi støtter hverandre og har et godt kollegafellesskap. 

 

Hvordan har korona påvirket ditt arbeid i 2020?

På SFO har jeg fått mye mer ansvar og mer arbeid med oppfølging i forhold til smittevern og tilrettelegging.

 

Hvorfor ble du medlem av Fagforbundet?

Fellesskap, samhold og et trygt arbeidsliv.

 

 Jeg er veldig glad i jobben min, det gir meg energi. Jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?