Til hovedinnhold

Krisepakke og kontingentfritak

Det kommer stadig nye endringer. Vi gjør oppmerksom på at mye av det som blir vedtatt av Stortinget, arbeidsgivere og hos Fagforbundet endres raskt.

17.03.2020
Sist oppdatert: 17.03.2020

Dette krever fortsatt et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere. De aktuelle hovedavtalene er fortsatt gjeldende. Alle oppfordres til å ta kontakt med sin lokale tillitsvalgt for bistand, samt holde seg oppdatert via relevante informasjonskanaler.

Kontingentfritak for medlemmer som er permitterte eller uten inntekt

Som følge av de tiltak som er iverksatt for å forhindre smitte av korona, har mange av Fagforbundets medlemmer blitt permitterte, eller har fått et midlertidig forbud mot å utøve sitt arbeid som følge av regjeringens stenging av ulike bransjer. Disse medlemmene skal ikke betale kontingent i den perioden de er uten inntekt eller mottar dagpenger fra NAV. Det betyr at de kun skal betale for de obligatoriske ordningene knyttet til medlemsskapet i den perioden de er uten inntekt eller mottar dagpenger som følge av permittering/nedstenging. Dette gjelder ikke minst de som er selvstendig næringsdrivende.

Kort kommentar til gårsdagens krisepakke

Krisepakken av i går, 16. mars, har en vesentlig bedre sosial profil enn regjeringens forslag, og innebærer at arbeidstakerne får bedre rettigheter enn dagens regler. Det er positivt at perioden for såkalt permitteringslønn utvides fra 15 til 20 dager. Det betyr at arbeidstakere med inntekt under 600 000 får full lønn i 20 dager etter at permitteringen iverksettes.

Det er også et skritt i riktig retning at størrelsen på dagpenger blir justert opp for alle som tjener mindre enn 300 000 til ca. 80%. Videre er det positivt at inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 75 000. Det betyr at flere deltidsansatte vil ha rett til dagpenger.

Det har også vært viktig for LO at antall dager med omsorgspenger økes til 20 dager for hver av foreldrene.

Konklusjonen er at krisepakken på flere punkter møter arbeidstakernes behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. Om dette er tilstrekkelig vil selvsagt også avhenge av hvor langvarig denne unntakssituasjonen vil vare.

Husk god håndhygiene, hold litt avstand, unngå store folkemengder og hør på rådene gitt fra helsemyndighetene.

For spørsmål og bistand, kontakt:

Din lokale tillitsvalgte

Leder, Roger Mogseth, mob 91112301

nestleder, Geir Inge Hasselberg, mob 90642273

HTV i Trondheim kommune, Knut Erik Elnæs, mob 91760014 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?