Til hovedinnhold

Infeksjon med koronavirus inngår nå i forskrift om yrkessykdommer

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen.

24.04.2020
Sist oppdatert: 24.04.2020

Regjeringen har besluttet at infeksjon med koronavirus inngår i forskrift om yrkessykdommer

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen.

De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Se regjeringens pressemelding for ytterligere detaljer

Hva gjør du som ansatt hvis du kan være eksponert for smitte? 
Se informasjon til alle kommunens ansatte om korona som yrkessykdom på intranett.  
Arbeidsgivers ansvar hvis ansatte kan være utsatt for smitte. Se informasjon til alle kommunens ledere om korona som yrkessykdom på intranett. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?