Til hovedinnhold

Vellykket ambulansekonferanse.

Da har vi gjennomført ambulansekonferansen i samarbeid med Fagforbundets foreninger i Helse Nord Trøndelag, Fagforbundets sykehuskontor og helse og sosialseksjonen i fylket.

14.02.2019
Sist oppdatert: 11.04.2019

Viktig og tankevekkende innlegg av Geir Engly om trafikkforskning og utvikling av sikkerhet i bil. Er arbeidsplassen for våre medlemmer i ambulansebilene like godt ivaretatt som i privatbilene? Svaret er vel i mange tilfeller nei! Her har vi som organisasjon et arbeid å gjøre!

Lasse Coucheron, redningsmann på 330-skvadron på Ørlandet gir oss et interessant innblikk i hverdagen i redningstjenesten.

Solveig Lilleberg snakker engasjert om elektronisk pasientjournal. Hva er våre forventninger til det nye verktøyet?

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?