Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret, oppdatert info!

Da er de fleste sikkert kjent med at lønnsoppgjøret havnet i streik og påfølgende lønnsnemd. Det blir nemdsbehandling 5 -7 november. (Ops Ny dato!)

26.06.2019
Sist oppdatert: 26.11.2019

Ettersom regjeringa grep inn med tvungen lønnsnemd blir hele vårt lønnsoppgjør i 2019 fastlagt i lønnsnemd. Siden dette kommer først i november blir det sen utbetaling av lønnstileggene i år.  Sannsynligvis først neste år.

Dette har ingen betydning for virkningstidapunkt, siden det er siste streikedag som gjelder som virkningstidspunkt. Siden sykepleierforbundet har 1. august som virkningstidspunkt, er det vel grunn til å anta at nemda vil legge seg der også for oss. Men dette vet vi ingen ting om. Nemda er suveren til å fastsette dette.

Selv om det blir sen utbetaling av lønnstillegg i år, mener jeg at det er en liten pris å betale for å fa satt et rettferdig krav på dagsorden. Det er en massiv støtte hos våre kolleger i andre fagforeninger og i befolkningen for øvrig. Hele 95% støtte hos befolkningen i Midt-Norgestøttet vår sak iflg meningsmåling utført av Sentio.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?