Til hovedinnhold

Aktivitører - gratulerer med dagen!

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

06.06.2019
Sist oppdatert: 06.06.2019

Aktivitører - gratulerer med dagen!

 

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

 

Vi i Fagforbundet er mektig stolte over dere. Samtidig er vi skuffet over at statlige og kommunale myndigheter ikke ser hvilken høy kompetanse aktivitørene har. Yrkesgruppa er avgjørende for god helse for gamle og syke.

 

Statistisk sentralbyrå peker på framtidig mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere som en utfordring for å holde hjulene i helsevesenet i gang i årene som kommer, men de er ikke de eneste yrkesgruppene vi må prioritere.

 

Vi må ha et mer utvidet perspektiv på hvilken kompetanse som er tilgjengelig. Dagens og morgendagens helse- og omsorgstjenester trenger mange yrkesgrupper for å levere kvalitet.

 

Får tilbake mestringsfølesen

Kvalitet og livsglede henger nøye sammen med det å kunne delta på lik linje med funksjonsfriske. Det vet aktivitøren veldig godt. Han eller hun sitter på avgjørende kompetanse for å få det til.

 

Yrkesgruppa hjelper pasienter på sykehus og i kommunehelsetjenesten til å utvikle kreativitet og kunstneriske evner uansett om lidelsen er varig eller forbigående. Organisering av aktiviteter gir pasientene tilbake mestringsfølelsen og trua på det gode liv.

 

Forebyggende helsearbeid

Det er en stor utfordring at mange samfunnsgrupper blir altfor inaktive. Det kan forsterke en funksjonsnedsettelse og gi enda flere lidelser. Vi i Fagforbundet vet at aktivitørenes kompetanse om aktivitet og deltakelse ikke er en utgift. Det er forebyggende helsearbeid av beste sort som gjør at vi som pasient og pårørende kommer ut på plussiden. Det er selvsagt også god samfunnsøkonomi.

 

Vi er stolte over å ha aktivitørene som medlemmer. Fagforbundet bidrar til at dere får faglig utvikling og trygghet i arbeidsforholdet - og vi lover å kjempe videre for yrkesgruppas plass i helse- og omsorgssektoren.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?