Til hovedinnhold

Retningslinjer for stipend til utdanning

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Det gis ikke støtte til utgifter som du får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller Nav. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp.

09.08.2019
Sist oppdatert: 09.08.2019

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskole
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (se eget avsnitt om lese-og skrivevansker)

Hvem kan søke?

Du må ha vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke om stipend. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev- og studentmedlemmer.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Utdanning: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 12 000 kroner per kalenderår. Støtten gjelder alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som gir formell kompetanse, studiepoeng eller varer 80 timer eller mer.

Kurs: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil 3000 kroner per kalenderår for kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på under 80 timer.

Stipend på 1-2-3

 

Medlemmer med lese- og skrivevansker

Yrkesaktive medlemmer med lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, kan i tillegg til vanlig kursstøtte få et ekstra stipend for å dekke utgifter til datatekniske hjelpemidler. Dokumentasjon på lese- og skrivevansker må legges ved i søknaden. Medlemmet kan få inntil 10 000 kroner per kalenderår. 

Generelle regler

 • Yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og dermed får redusert sin kontingent kan søke stipend.
 • Søknaden må senest leveres samme kalenderår som utdanningen/kurset avsluttes.
 • Det kan kun søkes for ett år av gangen.
 • Du kan bare søke stipend en gang per kalenderår.
 • Du får ikke støtte når egne utgifter er mindre enn 1500 kroner.
 • Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer.

Det kan søkes støtte til:

 • Kursutgifter/semesteravgift
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter
 • Eksamensutgifter
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)
 • Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.
 • Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte.

Følgende dekkes ikke:

 • Tapt arbeidsfortjeneste
 • Reiseutgifter
 • Diett/mat

Alle utgifter må dokumenteres med originale kvitteringer. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel eller lignende. Støtte/avslag på støtte fra arbeidsgiver eller. Nav, må også dokumenteres.

Behandlingstid

Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker, men kan i perioder med stor pågang være litt lenger. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

 

Spørsmål om stipend? Send e-post til:

stipend@fagforbundet.no


- eller ring stipendtelefonen

23 06 40 40

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?