Til hovedinnhold

Nytt videreutdanningstilbud for helsefagarbeidere om kirurgisk virksomhet

- Dette er en fantastisk mulighet for Norges helsefagarbeidere og hjelpepleiere, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

12.03.2020
Sist oppdatert: 12.03.2020

Luther,  som leder forbundets Yrkesseksjon helse og sosial, har vært tett på for å sikre at det nye utdanningstilbudet skulle se dagens lys.

Klikk på lenken for å se video om tilbudet: https://www.fagforbundet.no/for-tillitsvalgte/a/10801/nytt-videreutdanningstilbud-for-helsefagarbeidere-om-kirurgisk-virksomhet/?utm_source=OSS+Tillitsvalgte&utm_campaign=4c65ca6b63-OSS_NYHETSBREV_2020_03_06&utm_medium=email&utm_term=0_166b2a9ae2-4c65ca6b63-182962801 

Hun forteller at det startet med et møte med en sykehusdirektør som antydet at han trengte flere folk på operasjonsstua, folk med ulik kompetanse.

- Etter hvert fikk vi også med oss Fagskolen i Østfold for å se hva vi kunne få til. Det har vært en lang marsj mot mål, som blant annet innebar studietur til Sverige for å se hvordan helsefagarbeiderne jobbet på operasjonsstuene der.

Trenger praksisplasser

Til høsten kan den nye klassen i kirurgisk virksomhet gå løs på venøs blodprøvetaking og andre aktuelle og spennende prosedyrer.  

Luther vet at det ikke er ensbetydende med suksess at det foreligger et nytt studietilbud. Flere må hjelpe til for at studentene skal komme i jobb og bruke sin nuvunne kompetanse. Hun har derfor følgende oppfordring til tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner:

- Vi er helt avhengige av praksisplasser. Vår bønn til dere er at dere må hjelpe oss å skaffe praksisplasser. Dere er nøkkelen inn til sykehusene for oss.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?